Fra finanskrisen rammet i 2008 til 2013 tapte Champion Shipping i Bergen 137 millioner dollar før skatt. Ifjor tjente rederiet nesten ni millioner dollar, 73,6 millioner kroner.

– Markedssituasjonen i 2015 var god og inntjeningen «all-time high». Det skyldes kombinasjonen av gode rater og lave bunkerspriser, sier eier og styreleder Karl Lødrup Kvalheim (65).

Snittinntjeningen per skip per dag steg med 28 prosent til 19.295 dollar. Ifølge Kvalheim var inntjeningen på et stabilt høyt nivå gjennom hele fjoråret. De første månedene i år har den falt noe, men han venter likevel et godt resultat også for 2016, selv om det sannsynligvis blir lavere enn ifjor.

Helt fornøyd med 2015-tallene er Kvalheim likevel ikke. Behov for ekstra vedlikehold på noen av skipene og utfordringer i forbindelse med driften ga høyere kostnader enn ventet.

I tillegg ble Champion rammet av konkursen i bunkershandelsselskapet OW Bunkers og datterselskapet Bergen Bunkers. Her er det avsatt 0,85 millioner dollar for å dekke dobbeltbetaling av bunkersregninger.

Det er også avsatt halvannen million dollar i kjølvannet av påståtte regelbrudd ved en havnestatskontroll av et av rederiets skip i USA. Ifølge årsberetningen er utfallet av denne saken ennå uvisst.

Banken medeier

Champion Shipping har en flåte på åtte mellomstore produkttankskip, hvorav seks eide og to innleide. Kommersielt drives de av søsterselskapet Champion Tankers, som totalt kontrollerer 18 slike spesialtankere. Fem av dem eies av investoren Espen Galtung Døsvig gjennom hans selskap Victory Tankers.

De vanligste lastene er vegetabilske oljer, melasse, biodiesel, flytende gjødsel, palmeolje og raffinerte oljeprodukter. Rederiet har flere volumkontrakter med store lasteeiere.

Kvalheim kontrollerer 66,2 prosent av Champion-aksjene gjennom selskapet Nesttun Invest. Nest største aksjonær er Sparebanken Vest, som i 2014 omgjorde 179 millioner kroner av Champion Shippings gjeld til aksjer. Det ga banken 12,6 prosent av aksjene i rederiet. Med på eiersiden er også tyske DVB Bank med 9,9 prosent og Kvalheims mangeårige partner Arne Viste (71).

«Full tillit»

– Vi ser at Champion Shipping har meget god drift og oppnår bra inntjening sammenlignet med andre aktører i bransjen, sa Sparebanken Vests administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth til DN i oktober 2014.

– Det betyr at den beste sikringen for oss er at selskapet viderefører sin drift og kan dra nytte av den ventede oppgangen i markedet etterhvert som etterspørselen øker. Vi har full tillit til eierne og ledelsen i rederiet, sa Kjerpeseth.

Bankene tegnet seg for 14.631 aksjer til pålydende 100 kroner. Samtidig forpliktet de seg til å innbetale 21.789 kroner per aksje. Oppgjøret ble gjennomført ved motregning av gjeld. Samlet konverterte bankene 320 millioner i gjeld til aksjer.

Etter refinansieringen og gjeldskonverteringen har Champion Shipping en bokført egenkapital på 13,2 millioner dollar. Ved årsskiftet var pantegjelden knappe 80 millioner dollar, hvorav seks millioner dollar forfaller i år.

 

 

Les hele avisen.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.