Offshorerederiet Viking Supply Ships sliter fortsatt finansielt som følge av svake markedsforhold i sektoren.

Rederiet vil nå innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å hente inn mer penger for å finne en løsning på den nåværende situasjonen der rederiet ikke klarer å oppfylle betingelsene med selskapets banker.

Planen er å gjøre en kapitalutvidelse der selskapet vil hente inn 120 millioner.

Sveaas inn med minst 90 mill.

Selskapets hovedaksjonær er investor Christen Sveaas gjennom hans investeringsselskap Kistefos as. Sveaas sitter på 75,3 prosent av aksjene i selskapet og har varslet at man kommer til å stemme for en emisjon, og at Kistefos kommer til å tegne seg for sin del av de nyemitterte aksjene pro-rata, samt å garantere for de utestående aksjene om de ikke tegnes av øvrige aksjonærer.

Sveaas kommer derfor til å spytte inn minst 90 millioner kroner i Viking Supply.

Provenyet fra emisjonen kommer til å reinvesteres i selskapet og emisjonen ventes å bli gjennomført i løpet av fjerde kvartal.

Rederiet skriver i en pressemelding at det grunnet svake markedsforhold ikke har klart å opprettholde kravet om en positiv tolvmåneders rullende ebitda-rate, samt et minimum av likvide midler på over syv millioner dollar.

Store underskudd

I 2016 hadde Viking Supply Ships AB et resultat etter skatt på -333 millioner kroner inkludert nedskrivninger på PSV-flåten på -242 millioner kroner.

Kistefos varslet i regnskapet for 2016 at Viking Supply Ships kom til å få utfordringer i et vanskelig marked i 2017.

Det gjorde også selskapet selv tidligere i år:

– Nedgangen i offshore-bransjen har vist seg dypere enn ventet, som tvinger alle aktører i bransjen til å saumfare sine egne operasjoner, sa administrerende direktør og president Trond Myklebust i Viking Supply Ships i en melding i februar.(Vilkår)

Moods of Norway-gründer i 2011: – Med blendende norsk natur og et rosa badekar kan det aldri gå feil
På det meste var Moods of Norway verdsatt til 540 millioner kroner. Så gikk de konkurs. I 2011 møtte DN gründerne bak det norske motehuset på en rosa båt for å snakke om suksessen. Les historien om klesmerket i lenken under.
03:26
Publisert: