Det var i desember i fjor at Tor Olav Trøims gassfraktrederi Golar LNG meldte at det skulle danne et nytt selskap som skulle ta over åtte av Golars skip og noteres på lavterskelsbørsen Euronext Growth.

Selskapet fikk navnet Cool Company og ble notert 22. februar i år, kun to dager før Russland invaderte Ukraina og skapte sjokktilstander i gassmarkedet. Aksjen har steget rundt 80 prosent siden noteringen og egenkapitalen prises nå til nær seks milliarder kroner.

Selskapet varslet en større kapitalinnhenting etter børsslutt onsdag, og natt til torsdag norsk tid sendte selskapet ut en børsmelding om at det har hentet totalt 170 millioner dollar, tilsvarende 1,8 milliarder kroner, ved utstedelse av 13,7 millioner nye aksjer.

Kursen ble satt til 130 kroner, som innebærer en rabatt på 11,5 prosent mot onsdagens sluttkurs.

Samtidig har Golar LNG solgt åtte av sine vel 12,5 millioner aksjer i selskapet til samme kurs. Det gir et bruttoproveny til Golar på 100 millioner dollar, tilsvarende over en milliard kroner.

Skal kjøpe skip

Storaksjonæren EPS Ventures forhåndstegnet seg og ble tildelt aksjer for 134,1 millioner dollar i kapitalinnhentingen, og vil dermed sitte med nær 50 prosent av aksjene i Cool Company etter at de nye aksjene er utstedt.

Pengene skal brukes til kjøp av fire skipseiende selskaper fra Quantum Crude Tankers, som er nært tilknyttet EPS Ventures. De fire skipene koster totalt 660 millioner dollar, hvorav 500 millioner dollar er gjeldsfinansiert og provenyet på 170 millioner dollar skal utgjøre egenkapitalandelen.

De nye skipene har langsiktige fraktavtaler med Shell, opplyser Cool Company.

– Muliggjort av dagens vellykkede kapitalinnhenting, vil anskaffelsen øke flåten før med 50 prosent og øke ordrereserven med minst 100 prosent, sier administrerende direktør Richard Tyrrell i børsmeldingen.

Clarksons Securities, DNB Markets, Fearnley Securities, Pareto Securities og Nordea Bank var hyret inn som tilretteleggere i kapitalinnhentingen.

Kvartalstall

Cool Company har også inngått en opsjonsavtale med et EPS-tilknyttet selskap om å kjøpe to skipsbyggingskontrakter med Hyundai Samho Heavy Industries med leveranser i første kvartal 2025, ble det opplyst i forbindelse med kapitalrunden.

I investorpresentasjonen skrev Cool Company at det fikk en justert ebitda på 42 millioner dollar i tredje kvartal 2022. Ebitda er et regnskapsuttrykk for resultat før av- og nedskrivninger, samt før renter og skatt.

Selskapet mener at de nye skipene vil gi et annualisert bidrag til ebitda-resultatet på 81 millioner dollar, ifølge presentasjonsmaterialet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.