Om få år vil to tredjedeler av Hurtigrutens inntekter komme fra turister på ekspedisjonscruise, mens den tradisjonelle lokalruten langs norskekysten bare vil stå for en tredel av inntektene. Årsaken er at Hurtigruten satser på flere cruisebåter og mindre tradisjonell rutefart.

– Vi går fra å være kystruterederi med litt ekspedisjonscruise-virksomhet til å bli ekspedisjonscruiserederi med litt kystrute-virksomhet, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.

Idag driver Hurtigruten 11 skip med daglige avganger i kystruten mellom Bergen og Kirkenes, og har i tillegg tre skip som bare går ekspedisjonscruise. Etter en anbudskonkurranse mistet Hurtigruten nylig kontrakten på fire av de 11 skipene, som skal gå i kystrute fra 2021 til 2031.

Turister betaler dobbel pris

Samtidig bygger Hurtigruten to nye skip. Fra 2021 vil Hurtigruten seile med syv skip i kystruten, og syv skip for cruiseturister med turer til Arktis, Antarktis og andre destinasjoner.

Snittprisen per cruisenatt er dobbelt så høy som for kystruten. Turistene på ekspedisjonscruise betaler 5000 kroner per døgn og passasjerene på kystrutene omlag 2500 kroner per døgn. Dermed vil Hurtigruten snart få to tredjedeler av inntektene fra skip som seiler ekspedisjonscruise.

– I 2021 vil to tredjedeler av omsetningen komme fra ekspedisjonscruise, og en tredjedel av omsetningen være knyttet til kystruten. Omsetningen er mye høyere på ekspedisjonscruise enn i kystruten, sier Skjeldam.

Etter 125 års rutefart langs norskekysten satser Hurtigruten nå på at størsteparten av inntektene skal komme fra det rederiet kaller ekspedisjonscruise. Mens inntektene fra kystruten vil ligge relativt stabilt i tiårsperioden 2021-2031, planlegger Skjeldam å drive enda flere ekspedisjonsskip etter 2021.

Skal vokse

– Den store veksten kommer på ekspedisjonscruise, ikke på kystruten. Jeg tror vi etter 2021 vil øke antall ekspedisjonsskip til over syv. Vi har store ambisjoner om å øke omsetningen, sier Skjeldam, som i 2017 satte omsetningsrekord for Hurtigruten-konsernet med 4,9 milliarder kroner.

Selskapet setter etter hvert sine tre største skip samt to nybygg inn i ekspedisjonscruise langs norskekysten, samtidig som rederiet de neste årene skal tilby nye reiser til blant annet Russland, Nordvest-passasjen og Nordøst-passasjen.

– Bare det at vi flytter kapasitet fra kystrute til ekspedisjonscruise øker omsetningen. Vi ser for oss et selskap som er vesentlig større i 2021 enn i dag, sier Skjeldam.(Vilkår)

Sånn lager du kake i bilen
02:04
Publisert: