Dof er første selskap ut innen den kriserammede offshoreserviceskipsnæringen som legger frem resultat for fjerde kvartal. 

Omsetningen ble på 1.912 millioner kroner, mens det justerte driftsresultatet (ebitda) endte på 695 millioner kroner. Resultat før skatt ble -625 millioner kroner. 

Et av de best stilte rederiene

Dof gjennomførte en restrukturering av gjelden i fjor sommer, og er et av rederiene som er best stilt sammenlignet med de andre kriserammede rederiene som er i ferd med å få på plass en kriseplan. 

Selskapet har tatt nedskrivninger av skip og driftsmidler på 362 millioner kroner i fjerde kvartal og totalt 1.690 millioner kroner for hele 2016. 

Forventer lavere resultat i 2017

Styret i Dof forventer et lavere operasjonelt justert driftsresultat i 2017 sammenlignet med hva som er oppnådd i 2016. 

«Markedet i 2017 forventes å bli krevende, noe som medfører økt risiko for lavere beskjeftigelse for konsernets flåte sammenlignet med 2016, med tilhørende risiko for ytterligere fall i verdier på konsernets skip», skriver selskapet i kvartalsrapporten. 

Videre skriver selskapet at sikkerheten knyttet til vurderinger av markedsutviklingen, slik som vurdering av selskapets verdier i skip, utstyr og investeringer i tilknyttede selskaper, er betydelig større enn det styret og administrasjonen anser som normalt. 

Per desember hadde selskapet en flåte bestående av 66 skip og hadde ved slutten av året fire skip under bygging, hvorav ett av skipene ble levert i januar 2017. 

  

Trump om seg selv: - Jeg tror aldri en annen president har fått til så mye på så kort tid
Donald Trump oppsummerer sine første uker som president.
01:02
Publisert: