– Vi hadde et normalt år dersom man tar markedet i betraktning, men det er jo preget av situasjonen i offshore, det er det ingen tvil om, sier Signe Lund Jansen som er daglig leder i Eidesvik Invest, Eidesvikfamiliens investeringsselskap.

Eidesvik Invest eies 45 prosent av Lars Eidesvik og 55 prosent av Borgny Eidesvik sammen med Aina, Lauritz, Borgny, Marianne og Tor Olav Eidesvik.

Familien kontrollerer 67 prosent av det børsnoterte offshorerederiet Eidesvik Offshore med hovedkontor på Bømlo i Hordaland. I fjor hadde Eidesvik Offshore betydelige restruktureringer.

Nedgangen i offshore gjorde at det børsnoterte selskapet i perioden fra 2014 til 2016 fikk et samlet underskudd før skatt på én milliard kroner.

Men i fjor fikk Eidesvik Offshore innløst store deler av sine obligasjonslån til underkurs, som gjorde at selskapet fikk en betydelig gevinst og dro opp resultatet, som endte på 150,7 millioner før skatt.

– Den underliggende driften i konsernet er i pluss, også etter justering for innløsning av obligasjonslånet, sier Signe Lund Jansen.

Venter på bedring i offshore

Selv om det har vært bedring i offshoremarkedet, og flere i bransjen har merket effekten av en høyere oljepris det siste året, forventer Eidesvik at det fortsatt kan ta noen år får man ser effektene på bunnlinjen i selskapet.

– Vi har tro på bedring innen offshore, men i det korte bildet ser vi fremdeles lave rater og betydelig overkapasitet av skip, sier Jansen.

Selskapet har for øyeblikket ingen planer om å gjøre endringer i investeringene.

– I morselskapet gjorde vi noen justeringer i våre investeringer i 2017 som ga oss en mer balansert i vår risikoprofil. Slike vurderinger gjør vi hele tiden, men det er ikke noe som tilsier at her kommer vesentlige endringer på kort sikt.

Bra i eiendom og fiske

I tillegg til offshore-biten driver Eidesvik også virksomhet innen skipsreparasjon, baser i offshore og fiske gjennom investeringsselskapet.

– Så langt har alle våre datterselskap hatt omtrent et normalt år dersom man sammenligner med fjoråret. Sånn sett ser 2018 greit ut.

Gjennom investeringsselskapet driver Eidesvik også fiske, eiendom og skipsverksted. Gjennom selskapet Bømlo Skipsservice as, som Eidesvik eier 100 prosent reparerer familien skip.

– Verksted-biten er ikke i like stor grad påvirket som Eidesvik for oljevirksomhet, fordi det i stor grad er mindre skip som inngår i driften her, sier Jansen.

Selskapet driver også basevirksomhet innen offshore, gjennom selskapet NorSea, der Eidesvik eier 12 prosent.

– NorSea har større eksponeringen mot offshore, ettersom selskapet driver med basevirksomhet innen offshore, sier Jansen.

Hun trekker også frem soliditeten til morsselskapet, der det er svært lite lån. I Eidesvik Invest er det totalt en egenkapital i underkant av 2,3 milliarder for konsernet, og totale eiendeler på 5 milliarder kroner, der storparten kommer fra Eidesvik Offshore.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Volkswagen Polo GTI og Suzuki Swift Sport i DNs bil-duell
Disse to spreke småtassene byr på kjøreglede i bøtter og spann.
02:16
Publisert: