Oljeprisfallet og en vedvarende lav og usikker global økonomisk vekst rammer rederinæringen hardt.

– Det er krevende tider for deler av maritim næring. Vi har sett et tydelig negativt omslag på kort tid, spesielt på offshoresiden. 2015 vil bli et vanskelig år, men vi tror 2016 kan bli enda mer krevende, sier Rederiforbundets sjef Sturla Henriksen.