Utfordreren i det norske markedet for utenriksferger, Fjord Line, har nettopp fått Johan H. Andresens selskap Ferd inn som ny storeier.