For Frontlines aksjonærer har det vært en trist reise de siste årene. Frontline-aksjen mer enn halverte seg i løpet av 2016, og er ned ytterligere 37 prosent hittil i år. Siden inngangen av 2016 har aksjen dermed et samlet verdifall på rundt 70 prosent.

Til tross for den svake kursutviklingen økte lønnen til Frontline-sjef Robert Hvide Macleod med 86 prosent ifjor. Macleod mottok ifjor 9,5 millioner kroner i lønn og bonus fra driftselskapet Frontline Management AS, mot 5,1 millioner i 2015. 

Denne lønnsøkningen blekner imidlertid i forhold til det papirtapet Frontline-sjefen har på sin investering i det John Fredriksen kontrollerte oljetankskiprederiet. Ifølge årsrapporten til Frontline hadde Macleod ved utgangen av februar i år 270.000 aksjer i selskapet. 

Dagens Næringsliv fikk torsdag ikke kontakt med Macleod. 

Tynget av mislykket oppkjøp

2017 har vært et turbulent år for John Fredriksen og Frontline. Gjentatte forsøk på å kjøpe opp det konkurrerende tankrederiet DHT Holdings mislyktes, og skapte mye usikkerhet rundt selskapet. 

Da oppkjøpsraidet startet i januar hadde Frontline kjøpt seg opp til en eierandel på over 16 prosent i DHT Holding. Oppkjøpskampen førte til kursfest i DHT-aksjen, men mye av Fredriksens gevinst forduftet da det ble klart at Frontline måtte gi opp oppkjøpsplanene.

I ettertid har Frontline solgt seg kraftig ned i DHT Holdings og i begynnelsen av august var eierandelen under fem prosent

Av årsrapporten for Frontline Management as fremgår det at selskapet gjennomførte en omfattende oppussing av lokalene i 2016. Selskapets kostnader økte med 21 prosent i løpet av året på grunn av økt antall ansatte, oppussingsaktivitet og outsourcing av IT-virksomheten.  

Slik bruker du de fire siste ukene før Oslo Maraton
Marthe Myhre har rekorden i Oslo Maraton på kvinnesiden med den sterke tiden 02.43.31. Her gir hun sine tips for de siste fire treningsukene frem til 16. september.
02:39
Publisert:

  (Vilkår)