Havila Shipping vil hente minst 200 millioner kroner enten som en garantert fortrinnsrettsemisjon eller en rettet emisjon i forbindelse med finansiell restrukturering.

Det fremgår av en melding fra selskapet tirsdag.

Sævik-familien tar sikte på å opprettholde nåværende eierandel i selskapet og har garantert for tegning av 102 millioner av den nye egenkapitalen, betinget av godkjennelse av refinansieringsplanen, fremgår det.

Konsernsjef Njål Sævik i Havila Shipping sier til TDN Finans tirsdag at selskapet ikke har fått noen indikasjoner fra obligasjonseierne om de ønsker å akseptere restruktureringsforslaget.

- Vi har ikke snakket med obligasjonseiere eller fått indikasjoner fra dem på forhånd. Vi mener vi lager en løsning som, med de forbehold som ligger der, vil få tilslutning fra obligasjonseierne, sier Sævik.

Han registrerer at Havila er «første selskapet i sektoren» som kommer med en totalløsning både selskapet og sektoren står overfor, sier Sævik.

Inngått avtale

Selskapet har videre inngått avtale med sine sikrede og usikrede banklångiver om redusert avdragsbetaling, betinget av tilførselen av minimum 200 millioner i ny egenkapital. Avtalen med bankene er også betinget av obligasjonseiernes godkjennelse av restruktureringsplanen.

Tiltakene følger av at selskapet ser for seg vesentlige finansielle utfordringer for perioden 2016-2018, fremgår det.

«Refinansieringen har til hensikt å være tilstrekkelig robust til å ta høyde for lav aktivitet gjennom 2018 med minimal risiko for brudd på finansielle covenants i perioden, og med en håndterbar risiko for slike i perioden deretter. Utsettelse av forfall til 30. juni 2020 gir selskapet tilstrekkelig tid til å refinansiere i et forventet forbedret marked», heter det.

Avtalen med de sikrede og usikrede banklångivere innebærer Reduksjon i årlige avdrag fra gjeldende avdrag på rundt 530 millioner til 150 millioner i perioden 2016-2018.

Avtalen inneholder også «Cash-sweep» for fri likviditet over 400 millioner i 2017 og 2018 på pro rata basis i henhold til utsatte avdrag for sikret gjeld.

Usikret gjeld

Videre er sikrede långivere (inkludert obligasjonseiere) berettiget til et «back-end fee» på én prosent av aggregert utsatt nedbetaling, som skal betales 30. juni 2020, fremgår det.

All sikret gjeld med endeling forfall og ballongforfall før 30. juni 2020 vil nå forfalle 30. juni 2020.

Når det kommer til den usikrede gjelden settes rentemarginen 550 basispunkter.

Rentebetalinger som forfaller i perioden 2016-2018 betales som «payment in kind» og rentebetaling for perioden 2019-2020 betales kontant dersom cash-flow budsjett viser tilstrekkelig cash flow til å dekke renter og avdrag på den sikrede gjelden.

Utfordrende marked

Sævik ønsker ikke å kommentere om de har fått indikasjoner om garantier fra andre aksjonærer.

Havila ser vesentlige finansielle utfordringer for perioden 2016-2018 og de har heller ikke forventninger til at markedet vil forbedres på kort eller mellomlang sikt.

- Markedet er utfordrende, sier Sævik.

Videre sier han at de er underforstått med at de utfordrende markedsutsiktene vil slå inn på verdier av fartøyer fremover.

- Det er også en av grunnene til at vi gjør dette nå, sier Sævik, og viser til restruktureringsplanen.

Havila la to skip i opplag i november, og la ytterligere ett skip i opplag ved årsskfitet.

- Vi har forholdsvis høy kontraktsdekning for 2016, men om det blir flere båter i opplag vil være en vurdering når kontrakter går ut, og hvordan vi ser markedet utvikler seg videre, sier Sævik.

Terminering

En av betingelsene i «Master Agreement» er tilfredsstillende reforhandling av bareboat-avtalen for «Havila Troll» innen 31. januar 2016.

- Det er et skip vi har på sale-leaseback, så vi skal ta en runde med eierne og se om vi kan gjøre noe med den avtalen, sier Sævik.

Havila meldte også tirsdag morgen at Petrobras har terminert en kontrakt for «Havila Princess». Kontrakten ble blokkert av lokal tonnasje og sertifikat for operasjon i Brasil ble ikke fornyet. Selskapet har nå tre skip igjen i Brasil.

- Dette er den første termineringen vi har fått, men vi har registrert at flere av konkurrenten har mottatt slike tidligere, sier Sævik.

Sævik forklarer at sertifikater for internasjonale tonnasje skal fornyes en gang i året.

- Det er en risiko som løper med jevne mellomrom, sier Sævik.

 

Les også: Asia i dag: Vil gjeninnføre samuraimetoder i Japan

Fra flopp til tv-topp

Slik kan den gordiske it-knuten løses

 

Se DNtv:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se verdensmesteren forklare: Slik gjenkjenner du god kvalitetskaffe

Slik gjenkjenner du god kvalitetskaffe
Kaffe er ikke bare kaffe.
02:46
Publisert: