I over ett år har Havila Shipping forsøkt å få til en løsning med långiverne. Egenkapitalen er tapt og netto rentebærende gjeld på 5,2 milliarder kroner. 

På et obligasjonseiermøte klokken 13 tirsdag skulle selskapets skjebne avgjøres: Obligasjonseierne måtte si ja til planen som lå på bordet. 

Resultat: Obligasjonseierne sa nei til forslaget. Hvis det blir nei, har Havila varslet at det bærer rett til skifteretten. Selskapets plan B er nemlig konkurs. Men partene sier det skal forhandle på overtid. Selskapet jobber nå med bankene og obligasjonseierne, og har til hensikt å presentere et revidert forslag «innen kort tid», opplyses det i en melding etter obligasjonseiermøtet. 

Reduserer gjelden

Avtalen det ble stemt over innebærer at Havila skyver på bankgjelden slik at forfallene blir helt marginale de neste årene, obligasjonseierne tar tap og selskapet får inn ny egenkapital fra aksjonærene med Sævik-familien i spissen. Med dette går netto rentebærende gjeld fra 5,2 til 3,7 milliarder kroner. 

En gruppe obligasjonseiere har protestert på denne løsningen, og ønsket at obligasjonsgjelden skal konverteres til ny egenkapital, slik at de bytter gjeld til aksjer og dermed får mulighet til å få igjen noe av det tapte. 

Avstemningsresultatet onsdag viste at det var trøbbel med å få godkjent redningsplanen i alle selskapets fire obligasjonslån. I tre av lånene var det ikke tilstrekkelig oppmøte blant obligasjonseierne, mens i det siste lånet, kalt HAVI08, var det tilstrekkelig oppmøte, men bare litt under en tredjedel av låneeierne stemte for redningsplanen.

Havila-sjef Njål Sævik var opptatt i møter i Oslo onsdag ettermiddag, og besvarte ikke DNs henvendelser.

Overrasket

Kun 29 prosent av obligasjonseierne stemte for Havilas forslag til gjeldsløsning. Det viser at et stort flertall var imot forslaget og støttet våre argumenter, mener investor Tom Henning Slethei i ad-hoc-komiteen for obligasjonseierne som stemte mot forslaget.

– Jeg er overrasket over at så mange stemte mot. Jeg føler ikke dette er en seier. Vi har alle tapt siden vi ikke har klart å komme frem til et skikkelig forslag vi kan enes om, sier Slethei.

Da selskapet la frem forslaget til gjeldsløsning, hevdet Slethei at minst 40 prosent av obligasjonseierne ville stemme mot og slik blokkere forslaget, som krevde to tredels flertall.

– Dette var et forventet og predikert resultat for oss. Det er skuffende at selskapet nok en gang la frem et forslag som ikke fikk støtte fra obligasjonseierne, sier Slethei. 

Har vært dialog

Selskapets forslag til løsning i januar ble også stanset av obligasjonseierne. Slethei håper nå på nye forhandlinger med Havila.

– Jeg kan fortelle at det har vært dialog den siste tiden mellom oss og Havila. Vårt formål er å redde selskapet. Vi vil forsøke sammen med Havila å gå i dialog for å finne en løsning for permanent videre drift, sier Slethei.

I meldingen etter obligasjonseiermøtet onsdag skriver Havila, som i den formelle sjargongen omtales som «utsteder» av obligasjonslånene:

– Utsteder viderefører en tett dialog med banker og sikrede og usikrede obligasjonseiere, med den hensikt å kunne fremlegge et revidert forslag innen kort tid. Utsteder viderefører virksomheten herunder en kontinuerlig og sikker drift av skipene overfor alle kontraktsmotparter – herunder betjening av leverandører av varer og tjenester.

Slethei mener dagens melding er positiv. 

– Det er positivt at Havila ikke truer med konkurs i dagens børsmelding. Det er en løsningsorientert tone, og det er positivt. Jeg håper dette bringer oss nærmere forhandlingsbordet for å finne en løsning alle kan leve med, sier Slethei. 

Mange i trøbbel

Havila er et av mange rederier som er i trøbbel. Farstad Shipping forhandler med banker og finansmannen Kristian Siem med sikte på å få til en løsning. Island Offshore og Olympic Ship jobber på spreng for å få til en løsning. Eidesvik Offshore har nylig innledet forhandlinger med bankene. 

Blant dem som har fått på plass en ny finansieringsløsning er Solstad Offshore, som også har kjøpt opp Rem Offshore og Dof. 

Spørsmålet er om rederiene er ferdige med ryddejobben eller om opprydning i gjelden blir omfattende nok for å klare seg gjennom nedturen. 

Krise til 2021?

De fleste legger til grunn av de må klare seg til 2020. Sjefen for Giek, Wenche Nistad, regner med at nedturen varer til og med 2021, og at flere rederier må restrukturere en gang til og at flere rederier kommer til å gå konkurs. Giek har garantert for 27 milliarder kroner i gjeld til offshoreserviceskipsrederiene og sammen med de største bankene, som DNB, Nordea og Danske Bank, som har flest milliarder på spill. 

Vil «boikotte» lave rater – se side 16(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.