Per Sævik-familiens holdingselskap Havila Holding fikk et resultat på 197 millioner kroner før skatt ifjor. Det var omtrent på linje med foregående år, selv om driftsinntektene økte kraftig. Utbyttet i Fosnavåg-selskapet opprettholdes uendret på 15 millioner kroner.

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen på konsernbasis vel 2,5 milliarder kroner, hvorav 1,1 milliarder kroner er klassifisert som minoritetsinteresser.