Herbjørn Hansson (71) flyr høyt på historisk gode rater i tankmarkedet, og kursen på Nordic American Tankers, Nat, er den høyeste på over et år.

Hansson har nå innkalt til den årlige generalforsamlingen på Bermuda, der rederiet er registrert med hovedkontor.

Der går det frem at sønnen Alexander Hansson (37) er innstilt til å ta plass i styret i tankrederiet. Siden etableringen for 25 år siden, har Herbjørn Hansson vært styreleder og daglig leder i selskapet.

«Alexander Hansson er en investor i ulike globale markeder, og har gjort flere vellykkede investeringer i både børsnoterte og unoterte selskaper. Herr Hansson er sønn av selskapets styreleder og administrerende direktør og har de siste 20 årene bygd et nettverk innen shipping- og finanssektoren. Han har drevet shipping- og handelskontorer i London og Monaco», heter det i innstillingen av Hansson junior, som i mange år har vært bosatt i Monaco.

Tidligere i år har Alexander Hansson kjøpt Nat-aksjer for rundt fem millioner kroner. Far og sønn kontrollerer rundt tre prosent av aksjene i selskapet.

Det fremgår også at 37-åringen har studert ved European Business School, EBS, knyttet til Regent's University i London. I motsetning til de øvrige styremedlemmene, står det ikke om Hansson har en grad herfra. Skolen er en privat handelshøyskole som ble etablert i 1979. John Fredriksens datter Kathrine Astrup Fredriksen, har også vært student ved EBS.

DN lyktes ikke i å oppnå kontakt med hverken far eller sønn Hansson torsdag ettermiddag.

I innkallingen går det indirekte frem at Hansson junior skal overta styreplassen etter Jan Erik Langangen, som var toppsjef i Storebrand og styreleder i Statoil på 80- og 90-tallet. Siden 1996 har han vært privatpraktiserende advokat i Grenland. Han har sittet i styret i tankrederiet i en årrekke, og har tidligere også vært styreleder og medlem i Hanssons familieselskap High Seas, som nylig ble oppløst.

Nye utbytter

De siste tre årene har Herbjørn Hansson lagt frem samlede underskudd på over 300 millioner dollar for tankrederiet Nat, som han etablerte i 1995 og har ledet siden. Aksjonærene elsket ham lenge fordi han alltid har prioritert å betale ut utbytter til aksjonærene hvert kvartal. Ettersom markedet sviktet og ratene falt, gikk de høye utbyttene etter hvert på bekostning av fornying av flåten og tiltro til aksjen sank.

De kraftige underskuddene har gjort at både långivere og aksjonærer har presset på for heller å prioritere nedbetaling av den høye gjelden. Etter å ha slitt med refinansiering store deler av fjoråret, fikk Hansson på plass en løsning i vår som skulle gi rederiet ro.

For å stagge kreditorer og baker, har utbyttene de siste par årene flere ganger vært mer symbolsk, med ett og to cent per aksje.

Nå legger Hansson igjen opp til at betalingen av utbytter vil øke. Han foreslår at generalforsamlingen reduserer selskapet aksjepremie-konto fra 103,3 millioner dollar til null. Det er beløpet som overstiger pålydende på 0,01 dollar per aksje. Årsaken som oppgis er at det vil øke adgangen til å utbetale utbytter til aksjonærene fremover. Hansson oppgir i innkallingen at etter loven på Bermuda kan ikke aksjepremie brukes til å gi aksjonærene utbytte. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.