Ti ferske medarbeidere innen forretningsutvikling, strategi, finans, revisjon, it, web og chartering skal bidra til det. De fleste er i 30-årene, og erstatter delvis folk som har sluttet i rederiet, ifølge Nat-sjefen.

Hvor mange som nylig har forlatt rederiet, skriver ikke Hansson. Ved utgangen av 2017 hadde rederiet 21 fulltids ansatte.

– Det er nåtiden og fremtiden som er viktig for Nat, skriver tankrederen med store bokstaver i regnskapet han la frem for Nordic American Tankers' fjerde kvartal.

Tap på 90 mill. – solid forbedring

Tross kraftig forbedrede rater, de beste siden 2010, ifølge Hansson selv, endte årets siste kvartal på minus 10,5 millioner dollar, tilsvarende 90 millioner kroner.

– En solid forbedring fra forrige kvartal, skriver Hansson.

I årets tre siste måneder meddelte rederen markedet gjentatte ganger om nye høyder for inntjeningen, med rater oppe i 45.000 dollar per dag.

Resultatet viste imidlertid et snitt for Nats skip på 20.100 dollar per dag i fjerde kvartal, opp fra 12.000 i tredje kvartal.

– Av ulike grunner er ikke indeksene et presist mål på ratene våre skip oppnår, skriver Hansson.

Rentesmell

For første gang på lenge hadde Nat et positivt driftsresultat i fjerde kvartal, på 5,4 millioner dollar.

Utover lave rater, bidro kraftig økte renteutgifter til tapet. Nat brøt betingelsene i låneavtalen i fjor vår, og fikk da høyere rente på det gamle lånet. Det økte rentekostnaden med 70 prosent ifjor til nær 35 millioner dollar. Nat røk også på en smell på over 13 millioner dollar da Hansson kansellerte en avtale om et nytt obligasjonslån i fjor. I sum kostet disse postene rederiet nærmere 50 millioner dollar, eller 425 millioner kroner.

På en telefonkonferanse onsdag opplyste Hansson at renten på det nye lånet er på mellom seks og åtte prosent, men ville ikke være mer presis.

DN har tidligere omtalt at Herbjørn Hansson har sikret seg en svært gunstig pensjon, som overgår sjefen i Equinor, Eldar Sætre. Ved utgangen av tredje kvartal var den på minst 112 millioner kroner.

Regnskapet for fjerde kvartal viser imidlertid at Hansson har redusert avsetningen til sin pensjon. For hele 2018 økte pensjonen med 1,2 millioner kroner.

Vil ha lavere gjeld

Nat fikk sist uke på plass ny finansiering hos amerikanske Beal Bank, et femårig lån på 306 millioner dollar, som erstatter lånet Nat har hatt hos DNB, Nordea og SEB. Det gamle lånet la kraftige begrensninger på Hanssons handlefrihet.

Hansson mener lånet vil gjøre Nat mer konkurransedyktig.

– Viktigere er det at lånet gir Nat større finansiell fleksibilitet, skriver Hansson.

Styret i Nat har besluttet å utbetale fire cent per aksje for fjerde kvartal.

Etter salg av ti skip i fjor nedbetalte tankrederiet mye gjeld, og styret ønsker å redusere lånet ytterligere. Ved årsslutt hadde rederiet gjeld på 469 millioner dollar, tilsvarende nettogjeld på 15,5 millioner dollar per skip.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs kommentator forteller deg hvordan årets lønnsoppgjør blir
02:02
Publisert: