– Lettelse er nok det fremste ordet. Det har vært en lang og tung prosess, sier styreleder Adelheid Kristiansen i Bodø Havn KF.

Selskapet har gjennom to rettsinstanser kjempet mot Hurtigruten i en sak om hvorvidt Bodø Havn har tatt for mye betalt av Hurtigruten i havneleie.

Bodø Havn tapte i Salten tingrett, men vant tidligere i år i Hålogaland lagmannsrett. Hurtigruten anket.

«Godt å bli trodd»

Nå har imidlertid Høyesterett avvist anken.

«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jfr. Tvisteloven § 30–4. Anken tillates derfor ikke fremmet.», skriver Høyesterett, ifølge pressemeldingen.

Hurtigruten argumenterte under rettssaken med at havnekapitalen i Bodø blant annet gikk til kostbare restaurantprosjekter, eiendomsinvesteringer og andre investeringer de mente ikke kom sjøfarten til gode.

– Dommen fra lagmannsretten blir nå stående, og der har vi en full frifinnelse. Dermed har vi ikke gjort de tingene som Hurtigruten har anført. Det er godt å føle at vi blir trodd. Nå er det viktig for oss å få normalisert forholdet til Hurtigruten fremover. Dette har vært en tung sak for både de ansatte og oss i styret, forteller Kristiansen.

Bodø Havn skriver i pressemeldingen at saken gjaldt tre forhold:

  • Kunne Bodø Havn ta betalt kaivederlag for begge de to hurtigruteskipene som anløper Bodø hvert døgn?
  • Har Bodø Havn beregnet sine priser og betingelser ovenfor Hurtigruten på en måte som er i strid med konkurranseloven?
  • Bedriver Bodø Havn ulovlig samarbeid med andre havner og Norsk Havneforening om priser og forretningsvilkår ovenfor Hurtigruten, i strid med konkurranseloven?

Hurtigruten: Skuffet

Prosjektleder Stein Kristian Lillebo i Hurtigruten sier de er skuffet over utfallet.

– Vi er veldig bekymret over at dommen fra lagmannsretten blir stående. Vi er ikke bare skuffet for Hurtigruten, men for hele sjøfarten på grunn av økningen i kostnadsnivået som har kommet etter den nye havneloven, sier Lillebo.

Han sier de havnerelaterte kostnadene har økt med 50 prosent siden den nye havneloven trådte i kraft i 2010.

– Nå skal vi gjøre en nøye vurdering av hvordan vi tar dette videre, sier Lillebo.(Vilkår)

Båtkaptein Vedum: Skal du imponere med båt, kjør sakte inn i havna
Som ung ville Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum imponere på en dame, det endte med båthavari. I partilederens sommerparadis Mjøsa lader Vedum opp til valgkamp.
02:15
Publisert: