Det får Nettavisen opplyst av Rekstens nærmeste familie.

Johan Ludwig Mowinckel Reksten var adoptivsønn av skipsreder Hilmar Reksten, en av Norges største skipsredere gjennom tidene. Han var partner i Hilmar Rekstens rederi fra 1974 til 1978, og overtok driften av flere av skipene i den tidligere flåten da adoptivfaren døde i 1980.

I 1988 konkluderte påtalemyndigheten med at han ikke hadde ført staten bak lyset da Reksten-flåten ble tildelt statlige garantier for 1 milliard kroner.

Rederivirksomhet ble avviklet på midten av 1990-tallet. I de senere år har hans forretningsinteresser vært konsentrert om familieeiendommen Moldegaard utenfor Os i Hordaland.

Johan Reksten inngikk nylig et forlik med staten etter en strid om et fragment av en gammel sarkofag som hans far hadde importert.(Vilkår)