Det spisser seg stadig til i kampen om det store belgiske tankrederiet Euronav.

Selskapet er enig med John Fredriksens Frontline om en fusjon, men den største eieren i Euronav, Saverys-familien, har gått hardt ut mot planene. Nå haler imidlertid Fredriksen og Frontline innpå i antall aksjer.

Frontline har skaffet seg ytterligere 3,82 prosent av aksjene i Euronav, i bytte mot aksjer i Frontline til det belgiske selskapet. I en lignende transaksjon i slutten av forrige måned kjøpte Frontline 2,95 prosent av Euronav-aksjene.

Det betyr at Frontline og Fredriksen, som selv eier 12 prosent av Euronav, nå har like under 19 prosent av det belgiske rederiet dersom man legger aksjene deres sammen i en leir. Saverys eier gjennom sitt selskap CMB litt under 20 prosent av Euronav, etter at også de har kjøpt seg gradvis opp de siste månedene.

De seneste ukenes oppkjøp fra Frontlines side er tolket som en posisjonering for en mulig snarvei til å få til fusjonen uten å trenge å få aksept fra 75 prosent av aksjonærene i Euronav, har DNs søsteravis TradeWinds skrevet tidligere.

I forbindelse med det første aksjekjøpet i Euronav i mai, skrev Frontline i en børsmelding at de to selskapene jobber herdig med detaljene i fusjonsplanene og en «hensiktsmessig transaksjonsstruktur.»

«Dette kan inkludere et frivillig byttetilbud fra Frontline på Euronav-aksjer som et første skritt, og Frontline ville da vurdert å sette minstekravet for akseptraten så lavt som 50,1 prosent, inkludert aksjer som allerede eies av Frontline,» skrev selskapet.

Vil skape gigant

Det var i starten av april at nyheten om fusjonen mellom Euronav og Frontline ble kjent. Det sammenslåtte selskapet skal etter planen fortsette under Frontline-navnet, med nåværende Euronav-sjef Hugo De Stoop som administrerende direktør. Det vil ha over 140 fartøy og en markedsverdi på 4,2 milliarder dollar, eller nærmere 37 milliarder kroner.

Fusjonen vil innebære en aksjesammenslåing der hver Euronav-aksje vil bli til 1,45 Frontline-aksjer. Det betyr at 59 prosent av aksjene i det nye selskapet vil eies av dagens Euronav-aksjonærer, mens de resterende 41 prosentene vil eies av dagens Frontline-aksjonærer. Fredriksen eier i dag om lag 39 prosent av Frontline.

Men Saverys-familien gikk raskt ut mot planene, selv om de støttes av begge selskapers styrer. Den belgiske rederfamilien har blant annet ønsket å fusjonere Euronav med et av sine egne selskaper, og uttalt at de ønsker at rederiet skal gå i en grønnere retning.

Saverys gikk imidlertid på et nederlag i forrige måned, da generalforsamlingen i Euronav stemte mot tre styremedlemmer de hadde foreslått.

Euronav-styret, som har kritisert sin egen hovedeier i ganske krasse ordelag de siste ukene, gikk langt etter den avstemningen i å si at en fusjon med Frontline har rykket nærmere.

– Resultatet av valget til styret og dets sammensetning leverer et klart signal fra et flertall av aksjonærene om at de støtter strategien som er skissert av Euronavs styre og ledelse, inkludert den foreslåtte fusjonen med Frontline, het det i en melding fra selskapet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.