Det har vært en beinhardt offshoremarked de siste årene for konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Farstad.

Da han styrte Solstad Offshore frem til fusjonen med Farstad Shipping i fjor, tok han store nedskrivninger da aktiviteten i Nordsjøen dalte og ga færre oppdrag og lavere rater.

Sent torsdag kveld la Solstad Farstad frem resultater for fjerde kvartal - sitt andre kvartalsresultat som sammenslått rederi. Det lover bedre for offshoremarkedet.

– Den nylig økningen i anbudsaktiviteten gir grunn til å tro at markedet har bunnet ut, og at aktivitetsnivået vil fortsette å vokse fremover, skriver rederiet i kvartalsrapporten.

Doblet inntektene

Solstad Farstad over doblet inntektene sine fra 476 millioner kroner til 1,1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2017.

Men selv om inntektene øker er markedet fortsatt tøft, og rederiet fortsetter å tape penger. Resultat før skatt endte på minus 1,14 milliarder kroner. Det er likevel en bedring fra 2016 da rederiet fikk et resultat før skatt på minus 1,49 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Driftsresultatet kom inn på minus 593 millioner kroner i fjerde kvartal 2017, nær en halvering fra 2016. Da var driftsresultatet på minus 1,13 milliarder kroner.

– Kan gi høyere riggaktivitet

– Den nåværende oljeprisen kombinert med reduserte kostnader vil økte investeringene i olje- og gassektoren. Allerede i 2018 kan dette gi høyere riggaktivitet sammenlignet med hva man har sett de seneste årene. Dette er forventet å være positivt for etterspørselen for ankerhåndteringsfartøy (AHTS) og plattformforsyningsskip (PSV), skriver selskapet.

For Solstad Farstad vil en økning i etterspørselen etter nettopp denne type skip være særs bra. Rederiet har 52 AHTSer og 63 PSVer, tilsvarende 78 prosent av flåten.

Selskapet har for 2018 en ordrebok på tre milliarder kroner.

I fjerde kvartal ble det tatt nedskrivninger på 395 millioner kroner, ned fra 1,1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2016.

Kursfall siden fusjon

Solstad Offshore har stått i spissen for en konsolidering av den norske delen av offshorebransjen, og har med Kjell Inge Røkke og Aker på laget slukt Rem Offshore og deretter gått sammen med Ålesund-rederiet Farstad Shipping og John Fredriksen-kontrollerte Deep Sea Supply. Det skapte et av verdens største offshorerederier da selskapene fusjonerte og ble Solstad Farstad i slutten av juni i år.

Siden fusjonen har aksjen falt 47 prosent på Oslo Børs, men har siden bunnen i slutten av november i fjor tatt seg markant opp. (Vilkår)

DNs børskommentator advarer om kursfallet som bør skremme kreditorene i Norwegian
01:47
Publisert: