Skipsreder Hans Peter Jebsen (59) og familien Jebsen holdt farten oppe ifjor, og opprettholdt resultatene i familiens bulk- og tankrederi Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi tross svake tørrbulk- og sementfraktmarkeder. Etter skatt fikk rederiet, på konsernbasis, et resultat på 26 millioner dollar, tilsvarende i overkant av 200 millioner kroner, ned én million fra året før.