Det er 13 år siden Rasmussengruppen kjøpte seg inn det børsnoterte Dampskibsselskabet Norden. På det meste eide familieselskapet i Kristiansand 21,5 prosent av selskapet. Rasmussen halverte aksjeposten gjennom et nedsalg i 2009.

Over 800 millioner

I dag eier Rasmussengruppen nesten 4,9 millioner aksjer i D/S Norden, som tilsvarer 11,5 prosent av aksjene i selskapet.

Nå har Rasmussengruppen hyret inn meglerhuset Pareto for å finne kjøpere til samtlige aksjer gjennom en såkalt bookbuildingprosess. Det vil si at etterspørselen vil avgjøre hvor mye Rasmussengruppen får per aksje. Basert på børskurs torsdag på snaut 127 kroner per aksje, regner Pareto med at salget vil innbringe 617 millioner danske kroner eller omtrent 800 millioner norske kroner.

Bookbuildingprosessen startet torsdag klokken 17 og skal etter planen være avsluttet fredag klokken 0800.

Pareto oppgir at minste tegningsbeløp er 100.000 euro eller snaut en million kroner.

Ut av shipping

For Rasmussengruppen har investeringen i Norden vært en hyggelig affære selv om en aksjonæravtale i sin tid gjorde at aksjer ikke kunne selges da børskursen var på det høyeste før finanskrisen. Dersom familieselskapet, som eies av med omtrent to tredeler av Einar Johan Rasmussen (79) og hans etterkommere og en tredel av hans storesøster Rannfrid (82), får 800 millioner kroner for aksjene, er dette etter det DN forstår i realiteten ren gevinst om en justerer kostprisen i 2004 med nedsalget i 2009 og utbytter underveis.

Med salget av aksjene i Norden er Rasmussengruppen, som ble etablert i 1936 og opprinnelig var et rent rederi, helt ute av tradisjonell skipsfart. Men helt på land har selskapet likevel ikke gått, for Rasmussen eier i kompaniskap med GC Rieber i Bergen seismikkselskapet Shearwater Geoservices Holding med fire moderne seismikkskip.

Det har foreløpig ikke lykkes å få en kommentar til salget fra administrerende direktør Dag Rasmussen torsdag kveld.(Vilkår)

Her støvsuges laksen for lus
Letsea forsker og gjør forsøk på bærekraftig oppdrett. Det har gjort de til gasellevinner i Norge.
02:26
Publisert: