Det har vært flere tunge år for skipsmeglerfirmaet Lorentzen & Co i Vika i Oslo. På fem år frem til i fjor tapte selskapet nær 100 millioner kroner før skatt. Ved inngangen til dette året dro styret og ledelsen i håndbrekket og kuttet kraftig i staben.