Sinte sørlendinger, vantro inspektører fra Miljødirektoratet, Økokrim-siktelser av både norske og utenlandske involverte: Det gamle lasteskipet «Harrier» rakk å hisse på seg mange før det dro fra Norge for ett år siden.

Nå har skipet falt i unåde også hos tyrkiske miljømyndigheter. «Harrier» skulle egentlig vært hugget opp på et tyrkisk verft fra september i fjor, men fortsatt ligger skipet urørt i Aliaga i Tyrkia. Ingen opphugging er påbegynt, og Norsk Gjenvinning er fortsatt ikke ferdig med et oppdrag selskapet fikk fra norske myndigheter for drøye 15 måneder siden.

Tyrkiske myndigheter mener nemlig at skipet står bak et oljeutslipp som ga oljesøl langs kysten – og har gitt rederiet Julia Shipping en bot. Siden den gang har skipet vært i arrest hos tyrkiske myndigheter, i påvente av at Julia Shipping skal betale boten.

Vil ikke betale bot

I fjor ble Julia Shipping Økokrim-siktet i saken om forsøk på ulovlig eksport av «Harrier». Julia Shipping har bestridt norske myndigheters syn på at rederiet er reell eier av «Harrier», men har svart på DNs spørsmål om skipet via rederiets norske advokat Erik Hoffmann-Dahl. Selskapet avviser at det er ansvarlig for oljelekkasjen. Selskapet vil ikke opplyse om hvor stor boten fra tyrkiske myndigheter er, men avviser uansett at boten blir betalt.

– Selvfølgelig ikke, siden skipseieren ikke står bak lekkasjen. Skipseierne oppfatter at myndighetene har forstått at summen de ba om var totalt urealistisk, og nå ser de ut til å være villig til å revurdere boten hvis de finner kilden til lekkasjen, heter det i en epost sendt via den norske advokaten.

Den tyrkiske etterforskningen pågår fortsatt, etter hva rederiet kjenner til. Det har ikke lyktes DN å få svar fra tyrkiske myndigheter.

Ønsket skipet «til helvete»

I Norge begynte etterforskningen mot «Harrier» etter at skipet fikk motorhavari i et uvær utenfor Jæren i februar 2017. Da norske myndigheter ankom skipet for en kontroll, fikk det sterk mistanke om at skipet var på vei til å bli smuglet ut til ulovlig skipshugging på stranden Gadani i Pakistan – noe de involverte har avvist. Mannskapet om bord på skipet ga ifølge et vedtak fra Miljødirektoratet åpent uttrykk for at godkjennelsespapirer om bord var fingerte, kun laget for å unngå negativ oppmerksomhet.

Gadani er en velkjent for en opphuggingsindustri med svært lave krav til miljø og sikkerhet for arbeiderne som skjærer opp skipene rett på stranden, en omstridt metode kalt «beaching».

Norske myndigheter forbød skipet å forlate Norge før det var sikkert at det skulle håndteres på lovlig vis, og tok arrest for et millionbeløp i skipet. Mens Økokrim startet en større etterforskning av saken, ble skipet liggende fortøyd i mer enn ett år i lille Spindsfjorden utenfor Farsund, til stor frustrasjon for lokalbefolkningen.

– Til helvete med skipet, uttalte ordføreren Arnt Abrahamsen til DN den gangen.

– Vi ønsker ikke å ha det liggende i våre kystområder. Og det tror jeg ikke det er noen andre som ønsker heller.

Ikke ferdig med oppdrag

Norske miljøbyråkrater jobbet i mer enn ett år for å løse floken og få skipet ut av norsk farvann uten å risikere forurensning eller lovbrudd. Oppdraget for å sikre at «Harrier» skulle hugges opp trygt og forsvarlig ble gitt til selskapet Norsk Gjenvinning. Det skulle skje i Tyrkia, og Norsk Gjenvinning skulle følge prosjektet helt til skipet var ferdig opphugget.

«Etter nøye kartlegging av risiko og grundige sonderinger med norske myndigheter, har Norsk Gjenvinning inngått en avtale relatert til eksporten av skipet til lovlig opphugging og resirkulering», het det i pressemeldingen fra Norsk Gjenvinning fra april i fjor.

På reisen fra Norge forsvant skipet flere ganger fra det internasjonale signalsystemet AIS, mens norske myndigheter fulgte nøye med på skipets rute.

Etter at skipets AIS-signaler igjen ble fanget opp, og skipet kom frem til tyrkisk farvann, sendte Norsk Gjenvinning ut en ny pressemelding 28. august i fjor.

– Ansvaret for transport av skipet frem til avtalt havn har ligget hos Julia Shipping, men vi har selvfølgelig fulgt nøye med på turen. Det er derfor godt å kunne konstatere at skipet endelig er fremme og at jobben med resirkulering ved et anerkjent anlegg i Tyrkia kan begynne, uttalte Jon Bergan, direktør for nedstrømsvirksomhet i Norsk Gjenvinning.

Siden har det ikke kommet flere pressemeldinger fra Norsk Gjenvinning om «Harrier».

– Vi skulle gjerne sett at gjenvinningen av «Harrier» kunne påbegynne, men så lenge tyrkiske myndigheter har skipet i varetekt forholder vi oss til det, sier direktør for regeletterlevelse i Norsk Gjenvinning, Ingrid Bjørdal. Hun opplyser at Norsk Gjenvinning vil følge opp skipet så snart det er overlevert til verftet i Tyrkia.

Ingrid Bjørdal er direktør for organisasjonsutvikling og regeletterlevelse i Norsk Gjenvinning.
Ingrid Bjørdal er direktør for organisasjonsutvikling og regeletterlevelse i Norsk Gjenvinning. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

– Vi har i dag ikke noe informasjon om hvor lang tid det tar før situasjonen er avklart, men har løpende kontakt med verftet, sier Bjørdal.

Økokrim ikke ferdig

Heller ikke Økokrim er ferdig med skipet. I fjor høst omtalte DN at Økokrim hadde siktet blant andre «Harrier»s tidligere eier Georg Eide (53), selskapene Eide Marine Eiendom og Eide Marine Service, den norske forsikringsagenten Skuld Marine Service, og det norske offshore-konsulentselskapet Aqualis.

Økokrim opplyser til DN at påtalebeslutning ikke er tatt, og at saken fortsatt er under etterforskning. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.