– Det er jo en heldig timing, sier Thor-Erik Bech (38) om opprykket til ny leder for internasjonal shipping i bankgiganten Nordea.

Han overtar mye av ansvaret til shippingsjef Hans Christian Kjelsrud (53), som har meldt overgang til en tilsvarende stilling i konkurrenten SEB. Kjelsrud har siden 2011 vært leder for hele shipping-området i Nordea, men nå fordeles ansvaret på to ledere for internasjonal og nordisk shipping.

Men forgjengeren har hatt ansvaret for å redusere bankens utlån innen shipping og offshore gjennom oljekrisen, kan Bech gjøre det motsatte.

Nå har Nordea for første gang på over fem år ambisjoner om å øke utlån innen shipping og offshore.

Først med å øke

– Vil vil fortsatt bruke mest tid på nye utlån til eksisterende kunder. Men fordi utsiktene i verdensøkonomien er bedre og aktiviteten høyere, håper jeg vi kan få flere navn på kundelisten. Særlig innen de største markedene internasjonalt, som tank og tørrbulk, sier Bech.

Han har jobbet med bankens shipping- og offshorekunder siden han begynte nyutdannet for 15 år siden, og har blant annet vært stasjonert tre år i Singapore.

– Jeg tror de fleste kundene føler de kjenner meg godt allerede. Men det første året blir det naturlig nok en del reising for å treffe flest mulig av dem, sier Bech.

På fem år er Nordeas utlån innen shipping og offshore redusert med litt over 30 prosent til 90 milliarder kroner.

Bech skal rapportere til leder for storkundeområdet i konsernet, Thorodd Bakken (45):

– Vi har ikke satt et bestemt mål for utlånsvekst, men det er et tydelig signal at vi nå vil endre kurs, sier Bakken.

Til sammenligning har DNB på fem år redusert utlån til shipping med nær 50 prosent til rundt 100 milliarder kroner ved inngangen til året. I tillegg kommer utlån til offshore, som også er redusert kraftig. DNB er fortsatt største shippingbank, men har så langt bare varslet at store utlånskutt er i mål, og ikke ny vekst.

Venter ikke tapsbølge

Om markedet, sier Bakken:

– I tillegg til at makrobildet er bedret, så har oljepris på over 70 dollar per fat ført til betydelig større aktivitet, særlig innen offshore-segmentene. Vi tror det vil føre til økte rater for utleie av skip og utstyr, sier han.

Bankene har tatt veldig store tap spesielt knyttet til rederiene for offshore serviceskip og rigg. Det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet Seadrill står fortsatt midt i en rekordstor restrukturering etter at selskapet kollapset med over 160 milliarder kroner i gjeld.

– Nordea er ikke redde for en ny bølge av tap innen offshore og rigg?

– Det er mindre frykt nå enn for ett år tilbake. Samtidig er vi forberedt om det skulle endre seg, sier Bakken.

SEB vil senere i år få inn Kjelsrud til å lede shipping- og offshore-området.

– Hans Christian vil bli et svært verdifullt tilskudd med bred ekspertise og et stort nettverk, sier Mats Holmström, leder for storkundeområdet i SEB.(Vilkår)

Turistene sliter med å finne Operaen: - Veldig trist at den skjules
Operaen i Bjørvika er i ferd med å bli bygget inne.
02:04
Publisert: