Reder Stig Remøy overfører halvparten av skipene til et nytt selskap, kvitter seg med 1,7 milliarder i gjeld og beholder aksjemajoriteten i det nye selskapet. 

- Vi har fått på plass en løsning som både er langsiktig og bærekraftig. Vi sikrer hoveddelen av virksomheten og arbeidsstokken, og Olympic er refinansiert frem til utgangen av oktober 2021, uttaler hovedeier og konsernsjef Stig Remøy i en pressemelding. 

Lokale investorer går sammen med hovedeier Stig Remøy inn for en løsning som restrukturerer og refinansierer rederiet. Avtalen sikrer videre drift og er akseptert av bankene, verftskreditorene og mer enn to tredjedeler av obligasjonseierne til selskapets usikrede obligasjonslån. 

- Som en del av løsningen blir det etablert et nytt Olympic-selskap som får tilført nødvendig kapital til å komme gjennom den konjukturnedgangen hele næringen nå opplever, sier Remøy. 

Hovedelementet i den nye løsningen er etablering av et nytt subsea-selskap, Olympic Subsea AS. Det tilføres 400 millioner kroner i ny egenkapital, nye lånebetingelser og endret forfallsprofil på lånene. 

11 subsea-fartøy av selskapets 20 offshore-fartøy blir løftet over i det nye selskapet. Et skip er solgt og en av långiverne overtar tre av de andre skipene. Åtte fartøy blir liggende igjen i Olympic Ship. Olympic Subsea blir det nye morselskapet i Olympic-konsernet. 

Remøy blir selv hovedeier med en aksjepost på 70 prosent i det nye selskapet. Med på laget har han med seg tre lokale investorer: Husefamilien, Marin Group og Olympic Shippings finansdirektør Bjørn Kvalsund. 

- Vi er tilfreds med at vi fant løsningen her lokalt, gjennom investorer som både kjenner vår virksomhet og markedet. Dette vil gi arbeidsro, sier Remøy.

Kreditorene har gått med på å slette 1,7 milliarder kroner i gjeld, slik at netto rentebærende gjeld reduseres fra 5,5 til 3,8 milliarder kroner. 

Knallhard kamp

Det har i hele høst pågått knallharde forhandlinger om kontrollen over de største norske offshore-rederiene.

I Ålesund har Farstad-familien overlatt aksjemajoriteten i sitt familierederi til investoren Kristian Siem, mens Sævik-familien nylig sikret kontroll over Havila etter omkamp mellom bankene og obligasjonseierne.

Stigs bror Åge Remøy mistet kontrollen over sitt rederi Rem Offshore til Kjell Inge Røkke, som gjennom Aker først kjøpte Solstad offshore og deretter sikret seg Rem ved det Åge Remøy har karakterisert som et fiendtlig oppkjøp.

Frist utsatt ti ganger

Olympic har siden september fått ti utsettelser og forlengelser av fristen for å finne en gjeldsløsning for rederiet. Selskapet har hatt en såkalt standstill-avtale der rederiet har sluppet å betale avdrag på gjelden mens partene har forhandlet om en ny plan for finansiering og mulig gjeldsslette i selskapet. Selskapet har kun betalt renter på gjelden.

Lav oljepris og sterkt fall i aktiviteten i offshore har ført til halverte dagrater og store økonomiske problemer for den gjeldstyngede offshoreflåten. 

Olympic er ute av stand til å betjene rentebærende gjeld på 4,9 milliarder kroner og obligasjonsgjeld på 690 millioner kroner. Selskapet har 18 skip, der halvparten er subsea-skip og flere ligger i opplag.

Taper penger hver dag

Pengene renner ut av selskapet. I tredje kvartal fikk selskapet et resultat før skatt på minus 600 millioner kroner. Egenkapitalen er redusert fra 33 til 23 prosent og selskapet er dermed i brudd med lånebetingelsene på obligasjonslånet, der kravet til egenkapitalgrad er på 30 prosent.

Kreditorene kan dermed kreve pengene tilbake og slå selskapet konkurs om de ønsker det. Stig Remøy og hans rådgivere har i flere måneder hatt det selskaper kaller «avanserte diskusjoner» med bankene, obligasjonseiere og investorer for å finne en løsning.

Lokal kontroll

I midten av oktober kom selskapet med et forslag der en gruppe lokale investorer inkludert Remøy selv investerer en halv milliard kroner i selskapet i forbindelse med restrukturering, der 400 millioner er friske penger.

Redningsplanen gjør det mulig å beholde lokal kontroll over selskapet, men er avhengig av at kreditorene godtar forslaget. I snart to måneder har partene diskutert planene.

Selskapet solgte i forrige uke et av skipene sine, noe som ga en positiv kontanteffekt på 70 millioner kroner etter innfrielse av gjeld. 

Kreditorene har nå sagt ja til kriseplanen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.