Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund er kraftig provosert av DNs artikkel «Skyggeflåten» som ble publisert 2. juni.

«Forholdene og omgåelsen av sanksjonene som DN avdekket 2. juni er under enhver kritikk. Moralsk er det forkastelig, men juridisk er det en gråsone», skriver Solberg i et skriftlig svar til DN.