Sanksjonene mot Russland var ment å bremse landets oljeeksport. Salg av olje er den viktigste handelen som finansiere det russiske statsapparatet og krigføringen i Ukraina.

Med importforbud i EU, USA og Storbritannia, og et pristak på salg av olje til andre land, skulle inntektene til Russland bremses.