DN retter: I første versjon av saken sto det at skipene ble solgt fra Atlantic Shipping til Gatik Ship Management, ifølge EUs skipsdatabase Equasis. DN har endret formuleringene til at skipene etter salget blir operert av Gatik Ship Management.