As Clipper, eid av arvingene etter den avdøde rederen og motstandshelten Inge Steensland, investerte for halvannet år siden 20 millioner kroner i det norske kveiteoppdrettsselskapet Tubilah. Clipper har nå en eierandel på 41,7 prosent i Tubilah.

Selskapet driver flytende og lukkede kveiteanlegg på Bømlo på Vestlandet. Norge er blant landene som ligger lengst fremme når det gjelder kveiteoppdrett, men økonomisk har det ikke vært mye å skryte av. Tubilah as har de siste tre årene til sammen tapt nærmere 50 millioner kroner.

Clipper og dets styreleder Michael Steensland Brun mener seg feilinformert av Fondsfinans og Beringer Finance i forbindelse med kveiteinvesteringen, og har derfor saksøkt selskapene med krav om erstatning på 7,5 millioner kroner. De to meglerhusene slo seg sammen i fjor.

– Vi har en uoverensstemmelse med Fondsfinans, men utover det har jeg ingen kommentar, sier Michael Steensland Brun.

Uriktig informasjon

Tubilah er for øvrig halibut skrevet baklengs. Halibut er det engelske ordet for kveite. Selskapet hentet i fjor penger med hjelp av meglerhuset Fondsfinans, som i fjor slo seg sammen med Beringer Finance. Clipper as skriver i sitt sluttinnlegg at det baserte sin investeringsbeslutning på informasjon fra Fondsfinans.

Ifølge Clipper ga Fondsfinans uriktig informasjon om hvor mye kapital som var nødvendig for å oppnå et produksjonsvolum på 450 tonn kveite. Clipper skriver i sitt sluttinnlegg at Fondsfinans har erkjent at det ble gitt uriktig informasjon om at det krevdes fire anlegg for å nå et produksjonsnivå på 450 tonn kveite, mens det riktige var seks anlegg.

– Det vises også til at feilinformasjonen underbygges av lydopptak av telefonsamtaler mellom samme parter, heter det i sluttinnlegget.

Clipper mener det er påført et tap på 7,5 millioner kroner som følge av at det kreves en tilleggsinvestering på 18 millioner kroner for å nå produksjonsvolumet på 450 millioner tonn. Erstatningsbeløpet er beregnet ut fra Clippers eierandel på 41,7 prosent av Tubilah og dets andel av investeringskostnaden.

Ansvar

Clipper skriver at Fondsfinans har et betydelig ansvar for å undersøke og sikre at informasjon som gis i forbindelse med emisjoner er riktig.

– Det er oppfyllelsen av denne funksjonen som har sviktet hos Fondsfinans, hvilket utgjør ansvarsgrunnlaget, heter det i sluttinnlegget.

Fondsfinans og Beringer avviser alle krav om erstatning. De mener det hverken foreligger ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng eller noe relevant økonomisk tap i saken.

Meglerhuset mener det er overveiende sannsynlig at Clipper ville investert i Tubilah til samme pris uansett om meglerhuset hadde spesifisert at totalt seks anlegg var nødvendig for å nå målet om årlig produksjon på 450 tonn. Meglerhuset viser også til at Clipper ikke er påført noe økonomisk tap.

Christian Must er styreleder i Beringer Finance.
Christian Must er styreleder i Beringer Finance. (Foto: Øyvind Elvsborg)

– At investeringen ikke er like økonomisk gunstig som Clipper kunne ha ønsket, har ikke erstatningsrettslig vern, heter det i sluttinnlegget.

Har kommet med tilbud

Fondsfinans skriver også at det gitt Clipper et tilbud om å komme seg ut av kveiteinvesteringen.

– Ved å avslå tilbud som ville ha stilt saksøker i samme stilling som om investeringen i Tubilah ikke hadde funnet sted, har saksøkte (As Clipper) unnlatt å oppfylle sin tapsbegrensningsplikt. Dette medfører at et eventuelt erstatningskrav på saksøktes hånd uansett ikke kan føre frem, heter det i sluttinnlegget.

As Clipper satt ved inngangen til året på verdier for over 2,1 milliarder kroner og er så godt som gjeldfritt. Egenkapitalen var på 2,1 milliarder kroner. Michael Steensland Brun selv hadde en personlig ligningsformue på 1,28 milliarder kroner i 2015, mens hans storesøster Melanie Tone S. Gotteberg hadde en ligningsformue på 1,25 milliarder kroner.

DN har prøvd å komme i kontakt med styreleder Christian Must i Beringer Finance, uten å lykkes. Advokat Kåre Shetelig i Wikborg Rein, som representerer Fondsfinans og Beringer Finance i saken, kunne ikke kommentere saken da DN snakket med ham fredag. Styreleder Erik Must i Fondsfinans as ønsker ikke å kommentere søksmålet.(Vilkår)