Det nylig fusjonerte rederiet Solstad Farstad la sent torsdag kveld frem resultatene for tredje kvartal.

Det viste et driftsresultat på minus 130 millioner kroner i tredje kvartal. På forhånd ventet analytikerne et driftsresultat på minus 88 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News. Det finnes ingen tilsvarende tall for fjorårets tredjekvartal siden selskapet fusjonerte i juni i år.

Rederiet hadde inntekter på 1,4 milliarder kroner i kvartalet. Dette var ventet å ligge på 1,5 milliarder kroner.

Fortsatt svakt marked

Solstad Offshore har stått i spissen for en konsolidering av den norske delen av offshorebransjen, og har med Kjell Inge Røkke og Aker på laget slukt Rem Offshore og deretter gått sammen med Ålesund-rederiet Farstad Shipping og John Fredriksen-kontrollerte Deep Sea Supply. Det skapte et av verdens største offshorerederier da selskapene fusjonerte og ble Solstad Farstad i slutten av juni i år.

Rederiet mener det globale supplymarkedet offshore fortsatt er negativt påvirket av lav etterspørsel og for mange tilgjengelige skip. Likevel begynner anbudsaktiviteten å ta seg stabilt opp, men ratene er fortsatt på et lavt nivå.

– Selskapet venter at markedet vil være svakt i det korte bildet, for deretter å gradvis forbedre seg på økte investeringer i offshoremarkedet på grunn av en mer stabil oljepris og betydelige reduksjoner i oljeselskapenes break-even-rate, skriver rederiet.

Ordreboken for fjerde kvartal er på én milliard kroner.

Slanker gjelden

I tråd med hva selskapet allerede varslet i forbindelse med fusjonen i juni, så har selskapet nedbemannet med rundt 80 ansatte.

Som så mange andre offshorerederiet sitter Solstad Farstad med stor gjeld. Denne har de slanket ned med 1,5 milliarder kroner i tredje kvartal til 26,86 milliarder kroner totalt. Blant annet ved salg av flere skip. Så langt i år har rederiet solgt unna 10 fartøy.

– Selskapet er på vei på å levere de ambisiøse kostnadskuttene, og organisasjonen er blitt strømlinjeformet for å tåle det vanskelige markedet, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Selskapets flåte omfatter nå 63 supplybåter, 52 ankerhåndteringsfartøy og 33 konstruksjonsskip. Totalt er flåten på 148 skip.

Skriver ned verdier for 370 mill.

Rederiets driftsresultat før avskrivninger, justert for operasjonell leasing, var på 384 millioner kroner i kvartalet. Resultat før skatt endte på minus 369 millioner kroner.

Solstad Farstad har skrevet ned verdier for 370 millioner kroner i kvartalet.

I forbindelse med oppdrettsvirksomheten til rederiet har det nå fire brønnbåter og et oppdrettsskip under bygging. Alle disse har langsikte kontrakter med John Fredriksens Marine Harvest fra levering.

Tre av båtene leveres i første halvdel av 2018, mens resten leveres i 2019. (Vilkår)

Treneren får 73 millioner kroner i året, spillerne får vitnemål. Idrettsmilliardene rår på USAs universiteter.
Idrettsmilliardene rår på amerikanske colleger og universiteter.
02:58
Publisert: