Lederne i flere av verdens største og mektigste rederier er samlet til Norshipping-konferansen i Oslo denne uken. Bakteppet er at bransjen er inne i en tid med mye usikkerhet.

Shipping er en global industri som påvirkes av bortimot alle store politiske og økonomiske endringer. Og i tillegg til teknologiske nyvinninger og nasjonale og internasjonale reguleringer påvirkes den også direkte av at det til tider er langt fra risikofritt å ferdes på verdenshavene.

To risiko-områder

Under en paneldebatt på Norshippings åpningskonferanse på Lillestrøm tirsdag trakk toppsjef Espen Barth Eide i World Economic Forum spesielt frem to havområder som han mener utgjør en risiko for skipstrafikken akkurat nå:

* Adenbukten

Her er innseilingen til Suez-kanalen som skiller det afrikanske og asiatiske kontinentet. For tiden er det en væpnet konflikt i Jemen på den ene siden av bukten, mens Somalia på den andre siden av bukten i flere år har vært utgangspunkt for pirater som angriper skip i området

* Sør-Kina-havet

- Her er ikke situasjonen like akutt. Landene konkurrerer, men de ønsker ikke å stoppe handelen. Men dårlige ting skjer selv om man ikke ønsker det, sier Barth-Eide og minner om at første verdenskrig brøt ut selv om ingen av partene i utgangspunktet hadde noe ønske om krig.

Kina gjør krav på rundt 90 prosent av Sør-Kinahavet, inkludert store områder som Vietnam, Filippinene, Malaysia, Indonesia og Taiwan gjør krav på.

På den såkalte Shangri-La-konferansen i Singapore i helgen ba USAs forsvarsminiter Ash Carter om at Kina straks stopper arbeidet med å bygge ut holmer og skjær i området.

Mange bekymringer

Samtidig preges shipping fremdeles av ettervirkningene etter finanskrisen. På toppen av dette kommer fjorårets halvering av oljeprisen og geopolitisk usikkerhet i Midt-Østen og Russland.

Toppsjef Leon Patitsas i rederiet Atlas Group ser riktignok også muligheter i et slikt politisk klima.

- Konflikter fører til at oljeprisen stiger, minner Patitsas om. Han peker på at sektorer som tank og offshore vil oppleve økt etterspørsel dersom prisene stiger videre.

Konsernsjef Arnout Damen i skipsbyggeren Damen Shipyards Group trekker på sin side frem at den lave oljeprisen fører til at sterkt oljeavhengige nasjoner som for eksempel Nigeria kutter kraftig tilbake på sine investeringer, noe som i neste omgang fører til lavere aktivitet innen skipsbygging.

- Russland/Ukraina-konflikten fører til en diversifisering i gassleveransene, påpeker Nordeas shippingsjef Hans Kjelsrud. Han mener at dette gagner markedet for frakt av flytende naturgass (LNG).

Kjelsrrud trekker også frem en annen risikofaktor for bransjen, den pågående omstillingen av kinesisk økonomi. Myndighetene forsøker å dreie økonomien fra å være eksportdrevet til å bli mer drevet av innenlands konsum.

Denne utviklingen får konsekvenser også for verdenshandelen, bemerker professor Anil Gupta ved University of Maryland.

Ifølge Gupta fører Kinas omstilling til at veksten i landets etterspørsel etter råvarer utenom olje reduseres markert. Dette er en utvikling som de såkalte tørrbulkrederiene, som transporterer råvarer som jernmalm og kull, allerede har fått merke.

Men noen av utfordringene har næringen bare seg selv å takke for, mener Nordeas shippingsjef.

- Det er ikke etterspørselssiden som er problemet. Problemet er tilbudsoverskudd. Det er blitt bygget for mange skip, sier Kjelsrud.

Han peker på at det har vært en uavbrutt etterspørselsvekst i verden i mange tiår og at det hvert år blir 80 millioner flere mennesker på kloden.

- De trenger husly, energi og forbruksvarer som må transporteres sjøveien, minner han om.

Les også:

Vil at shipping skal bli en viktigere del av norsk økonomi
Statsminister Erna Solberg med klar tale under Norshipping.
01:21
Publisert:
 

Erna Solberg på shippingmesse: Dette er Norges tre store fordeler  

Krisestemning når bransjen samles: - Går fra vondt til verre  

Får besøksnekt når shipping- og offshore-eliten samles  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.