Transocean, et av verdens største riggselskap, kjøper riggselskapet Songa Offshore og har lagt frem et bud på 47,50 kroner per aksje. Det representerer en budpremie på 37 prosent, melder selskapet i en melding.  

Budet priser hele selskapets egenkapital på fullt utvannet basis til 9,1 milliarder kroner, og gir selskapet en verdi på rundt 26,4 milliarder kroner. 

– Kombinasjonen Songa Offshore og Transocean passer strategisk. Det sammenslåtte selskapet vil ha en enestående ordrebok med solide motparter. Ved å legge til Songa Offshore sine fire kategori D-rigger til Transoceans nåværende flåte, vil det sammenslåtte selskapet bli ledende innen dette segmentet som viser tegn til bedring, sier styreleder Frederik W. Mohn i Songa Offshore i meldingen.

Mohn blir gjennom sitt investeringsselskap Perestroika as største aksjonær i Transocean.

51 rigger og en ordrebok på 14,3 milliarder dollar

Det sammenslåtte selskapet får en flåte på 51 rigger og en samlet ordrebok på 14,3 milliarder dollar. 

Transocean vil etter transaksjonen få en økt ordrebok på 4,1 milliarder dollar, og det ventes at kjøpet vil generere årlige kostnads- og driftssynergier på 40 millioner dollar, skriver TDN Finans.

– Oppkjøpet vil styrke Transoceans posisjon som et ledende offshore boreselskap i dypvannsmarkedet. I tillegg til å bidra med rundt 4,1 milliarder dollar i ordreboken, ventes transaksjonen også å ha en umiddelbar positiv virkning på Transoceans inntjening, sier administrerende direktør Jeremy Thigpen i Transocean.

 Innstilt som nytt styremedlem

Frederik Mohn er største aksjonær i Songa med en eierandel på 45,8 prosent. Han har allerede akseptert tilbudet fra Transocean i likhet med andre storaksjonærer i selskapet. Dermed har Transocean allerede mottatt akseptert for 76,6 prosent av aksjene. 

Mohn er også innstilt som nytt styremedlem i riggkjempen Transocean. 

Han har inngått en avtale om at han ikke skal selge Transocean-aksjene har får utstedt etter fusjonen. (Vilkår)

Harald Eia mener han har svaret som likestillingsministeren leter etter
Harald Eia mener norske politikere unngår å snakke om den egentlige årsaken til at det ikke er flere kvinnelige ledere i Norge.
02:35
Publisert: