– Det er en veldig spennende sak.

Jusprofessor Alla Pozdnakova (42) ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo har jobbet med miljøreguleringer for shippingbransjen gjennom flere år. Hun kjenner få europeiske saker som ligner den norske «Harrier»-saken.

Som omtalt i DN, har Økokrim siktet flere i den pågående etterforskningen om det gamle lasteskipet «Harrier». Etter et motorhavari utenfor Jæren i 2017 på vei ut av Norge, fattet norske myndigheter raskt mistanke om at lasteskipet skulle sendes ulovlig til hugging på den milelange Gadani-stranden i Pakistan.

Dette er en velkjent endestasjon hvor skip hugges opp og plukkes fra hverandre av et stort antall arbeidere med få sikkerhets- og miljørestriksjoner – såkalt «beaching».

Nye regler i 2015

– Denne saken viser veldig tydelig de problemstillingene som oppstår med skipsfart. Det er nemlig veldig sjelden noe skjer i bakgården vår – med mindre det skjer et forlis utenfor kysten hos oss. De fleste av disse forbrytelsene skjer langt unna der vi bor og er godt skjult for oss, sier Pozdnakova.

Fortsatt finnes det ikke noe internasjonalt forbud mot beaching, eller strandhugging, slik at det i mange tilfeller ikke er ulovlig. I Norge har det lenge vært forbudt å sende kasserte skip som befinner seg i Norge til strandhugging, etter den såkalte avfallsforordningen fra EU som er en del av norsk lov. I 2015 ble det i tillegg gjort straffbart.

– Det er veldig viktig at man nå gir en faktisk virkning til lovbestemmelsene vi har fått. Dette er ganske nytt både i Norge og i EU. Mange har nok fortsatt ikke skjønt alvoret. Denne saken burde være en vekker for hele bransjen, sier hun om «Harrier»-etterforskningen.

Pozdnakova mener shippingbransjen, også i Norge, har gjort for lite for å hindre strandhugging.

– De burde ha tenkt på dette for lenge siden, og de bør absolutt tenke på det nå. Selv om de tidligere ikke hadde straffansvar, burde jo alle i bransjen gjort alt mulig for å hindre dette.

Hun er klar på at det er mange ulike aktører i bransjen som kan straffes hvis et skip nå sendes ulovlig fra Norge til strandhugging.

– Det er ikke bare rederiene som har fagkunnskap om bransjen, dette er noe alle vet om. Både forsikringsselskapene og andre aktører som utsteder sertifikater, bør vise tilstrekkelig aktsomhet for at useriøse aktører ikke skal fortsette med dette.

«Økokrim må ruste seg»

Det er ikke bare selskaper som kan straffes etter forurensningsloven. Sentrale personer i ledelsen hos selskapene kan få personlig straffansvar.

– Rettspraksis viser at forurensningsloven gjelder både selskaper og ansatte med lederansvaret for den relevante delen av virksomheten, for eksempel daglig leder, sier Pozdnakova.

Hvem som visste hva, kan typisk være sentrale spørsmål mener professoren, samtidig som hun påpeker at terskelen for uaktsomhet er nokså lav.

– I hver sak må man selvfølgelig vurdere bevisene for at involverte personer og selskaper har visst eller burde ha visst hva som skulle skje med skipet. Men profesjonelle som opererer i shippingbransjen, pleier å vite hvordan den fungerer, så det er gode grunner til å anta at man vet hva som skal skje med et skip som skal sendes for eksempel til en strand i Pakistan. Noen vil kanskje si at de stolte på at rederiet handlet lovlig, men det er ikke sikkert de vil være vernet mot straffansvar i slike saker.

Pozdnakova understreker at det ikke finnes norsk rettspraksis på området og lite europeisk rettspraksis. Dermed kan «Harrier»-saken bli viktig for fremtidige saker, hvis det blir en straffesak.

– Denne saken blir ikke lett. Det er viktig at loven blir håndhevet effektivt, men også at rettssikkerhet og forutberegnelighet til aktører i bransjen blir ivaretatt. Som ellers i straffesaker kommer den til å bli grundig, og dette er ofte ressurssterke selskaper. Økokrim må ruste seg, for her kommer det til å komme mange advokater.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Han har brukt 0,3 mm av Mjøsa for å berge avlingen
Grønnsaksbonde Per Odd Gjestvang fra Vang gård på Toten har berget deler av avlingen i ekstremtørken ved å pumpe opp vann fra Mjøsa.
01:46
Publisert: