Skipsreder Ole T. Bjørnevik måtte selge eiendom, helikoptervirksomheten i Nordenfjeldske Luftfart og hotellet Royal Garden i Trondheim for å holde rederiet Boa Offshore flytende gjennom oljesmellen i 2016 og 2017.

Over de siste tre årene har Bjørneviks investeringsselskap Taubåtkompaniet as hatt et samlet underskudd etter skatt på nær 1,7 milliarder kroner. Men i 2018 tror den Trondheims-baserte rederen at selskapet vil levere sitt første overskudd siden 2013.

– Det ser ut til at vi er på vei ut av bølgedalen. Det er økt aktivitet og ratene har tatt seg opp. Men det er en betydelig treghet i systemet, slik at det tar tid før den økte oljeprisen gir utslag på aktivitets- og ratenivået, sier Bjørnevik.

– Men markedet er i ferd med å balansere seg. Nå er det bare å ta tiden til hjelp, legger Bjørnevik til.

Ny bulk i balansen

2017 endte med et underskudd på 297 millioner kroner. Dette er langt bedre enn året før da konsernet tapte drøyt 990 millioner kroner etter skatt.

Boa Offshore og Taubåtkompaniet har det siste året gjennomgått en omfattende restrukturering der gjelden ble refinansiert for å sikre at selskapet holdt seg flytende gjennom krisen og frem mot 2020.

– Dette har vært en dyr prosess og regnskapet for 2017 er belastet med rundt 80 millioner kroner i restruktureringskostnader, forteller Bjørnevik.

Etter nok et år med sviende tap gikk Taubåtkompaniet ut av 2017 med en negativ egenkapital på over 100 millioner kroner, og nær 3,2 milliarder kroner i langsiktig gjeld.

– Vi har en avtale med kreditorene som sikrer oss frem til 2020, sier Bjørnevik

Lettere for lektere

Han forteller at grepene som ble tatt i refinansieringen er tilstrekkelige, og at det ikke vil bli behov for å tilføre selskapet ytterligere kapital.

– Det ligger an til at vi vil får et overskudd i 2018, men hvor stort dette blir kommer an på hvordan markedet utvikler seg, sier Bjørnevik.

Konsernets virksomhet knyttet til lektere og taubåter har klart seg bedre gjennom de siste årene siden aktivitetene i disse markedene er mindre avhengige av oljeprisen. Det er i hovedsak virksomheten knyttet til offshore service-skip, og særlig ankerhåndteringsfartøy, som har tynget regnskapet de siste årene.

Restruktureringen av Boa Offshore forutsatte også salg av to ankerhåndteringsfartøy i selskapene NFDS Offshore 1 og 2. Disse skulle ha vært solgt innen utgangen av 2017, men fristen ble utsatt til juni 2018. Skipene er fortsatt ikke solgt, men de har nå funnet seg arbeid.

– Begge disse skipene er nå på kontrakt for et russisk oljeselskap i Russland, sier Bjørnevik. (Vilkår)

Denne låven ble bygget i 1936, men se hva den passer perfekt til i 2018.
03:25
Publisert: