I et halvt år har Christen Sveaas’ Viking Supply Ships forhandlet med långiverne om en løsning på gjeldsproblemene. Ved årsskiftet hadde rederiet en rentebærende gjeld på 2,28 milliarder kroner. Det har ikke betalt avdrag siden februar, da det ble inngått en såkalt «standstill-avtale». Den utløp 26. april, men i forståelse med bankene er den videreført.

Nå er selskapet i prinsippet enig med bankene om en plan som skal sørge for at det holder seg flytende gjennom 2019 selv om markedet for offshore serviceskip forblir svakt.