Etterspillet etter konkursen i offshorerederiet Norseman Offshore havner i retten i april neste år. Det Christen Sveaas-kontrollerte investeringsselskapet Kistefos saksøker nå, gjennom sitt datterselskap Odin Viking SPV, eierne i Norseman Offshore deriblant ett av meglerhuset Paretos investeringsselskaper og et selskap eid av eiendomsinvestoren Knut Gustaf Aspelin og hans familie. Kravet i søksmålet er på drøyt 15 millioner kroner.

– Dette er en komplisert sak preget av flere kyssende krav, sier advokat Jostein Moen i advokatfirmaet Kvale, som representerer de saksøkte selskapene.

Det startet med at Sveaas-selskapet Viking Supply Ships i 2012 solgte ankerhåndteringsfartøyet «Odin Viking» til Norseman Offshore som var et investeringsselskap opprettet av meglerhuset Pareto. Dette selskapet var strukturert som et indre selskap med uinnkalt kapital. Det betyr at deler av selskapets egenkapital ikke er betalt inn, men at eierne like fullt står ansvarlig for beløpet og må fremskaffe pengene ved behov.

«Strupet inntektene»

Norseman Offshore leide sitt nyinnkjøpte skip tilbake til Viking Supply Ships som en del av en salg- og tilbakeleietransaksjon. Denne typen transaksjoner er vanlig når den opprinnelige eieren av skipet ønsker å lette regnskapene sine for tunge gjeldsposter. Den tyske banken DVB Bank var långiver i begge de to selskapene, og hadde samtidig pant i den uinnkalte kapitalen i Norseman Offshore og i skipet.

Den kraftige nedturen i oljeservicenæringen i 2015 og 2016 førte til at Viking Supply Ships havnet i en alvorlig finansiell krise. For å unngå konkurs inngikk selskapet en stillstandsavtale med sine långivere, deriblant DVB Bank, noe som innebærer stopp i rente- og avdragsbetalinger. Stillstandsavtalen innebar også at Viking Supply Ships stoppet betalingene til Norseman Offshore for leien av Odin Viking.

– Dermed strupet DVB Bank den eneste inntektskilden til Norseman Offshore og dette førte selskapet ut i alvorlige økonomiske problemer, sier Moen.

Dobbeltrolle førte til konkurs

Da Norseman Offshore fikk betalingsproblemer, tiltrådte DVB Bank sine pant, blant annet i den uinnkalte kapitalen.

– DVB Bank har her hatt en uheldig dobbeltrolle, der de både har vært selskapets långiver samtidig som de har fremtvunget en konkurs gjennom å kreve at Viking stopper betalingene, sier Moen.

Norseman Offshore ble slått konkurs i oktober 2016. En snau måned senere ble det klart at Sveaas-selskapet Viking Supply Ships kjøper skipet «Odin Viking» tilbake fra konkursboet.

Søksmålet som Kistefos nå retter mot eierne i Norseman Offshore er knyttet til at det Sveaas-kontrollerte selskapet mener at kravet på den uinnkalte kapitalen fulgte med når de kjøpte tilbake virksomheten knyttet til «Odin Viking» fra konkursboet.

– Men banken, DVB Bank, hadde på dette tidspunktet allerede tiltrådt sitt pant i den uinnkalte kapitalen. Hverken Norseman Offshore eller konkursboet var eier av den uinnkalte kapitalen da Viking Supply Ships kjøpte tilbake «Odin Viking», sier Moen.

Mener banken var illojal

DN har oversendt saksbeskrivelsen til Kistefos-eier og styreleder Christen Sveaas.

– Vi har ingen kommentarer til «Odin Viking»-saken, da vi ikke ønsker å prosedere denne i pressen, sier Sveaas til DN.

Det hele blir mer komplisert av at eierne i Norseman Offshore mener at DVB Bank har opptrådt illojalt og er erstatningspliktig overfor eierne for det tap disse har lidd. DVB Bank er varslet om at dersom eierne av Norseman blir holdt ansvarlig av Viking for kravet om uinnkalt kapital, vil kravet kunne bli snudd mot banken.

– Banken og alle de andre kreditorene har allerede fått fullt oppgjør for sine krav etter konkursen i Norseman Offshore. Det er dermed urimelig å også gjøre krav på den uinnkalte kapitalen sier Moen.

DN har kontaktet DVB Bank om saken, men banken ønsket ikke å kommentere søksmålet. (Vilkår)

Tre veier for Tyskland
Etter at regjeringsforhandlingene i Tyskland strandet er dette de tre mulighetene.
01:16
Publisert: