«Gitt den uforutsigbare situasjonen for global økonomi som følge av effekten fra koronaviruset fortsetter å utvikle seg, tar Wallenius Wilhelmsen solide steg for å forberede for en utfordrende tid fremover», skriver bilfraktrederiet i en melding mandag.

Wallenius Wilhelmsen er et verdensomspennende rederi med 130 skip som frakter biler, trucker, og andre kjøretøy.

Det foreslåtte utbyttet på 60 millioner dollar for 2019 trekkes nå tilbake. Fire skip vil bli skrapet og opptil ti skip er planlagt plassert i kaldt opplag.

– Verden har endret seg radikalt de siste ukene og vi føler alle effekten, sier administrerende direktør Craig Jasienski i en melding.

– Effekten disse begivenhetene vil ha på verdensøkonomien og globale verdikjeder er uforutsigbare, men det blir stadig mer tydelig at de nåværende hendelsen vil ha langsiktige innvirkninger, sier han.

Wallenius Wilhelmsen-aksjen faller syv prosent mandag.

Overkapasitet på 10-15 skip

Wallenius Wilhelmsen mener den nåværende situasjonen indikerer en overkapasitet i rederiets flåte på 10-15 skip etter at allerede planlagte leveringer har funnet sted. Dette skal løses gjennom en kombinasjon av skraping og å sende skip i opplag.

Å sende et skip i opplag betyr at de ankres opp ved land inntil det igjen er behov for dem. At de ligger i kaldt opplag betyr at maskineriet slås av som innebærer at de trolig vil ligge der i en lengre periode.

Kostnadsbesparelsne for et skip i kaldt opplag er estimert til 3000-4000 dollar per dag avhengig av varighet.

De fire skipene rederiet vil skrape er alle 24 år eller eldre. Selskapet skriver at det allerede er noe overkapasitet i markedet og at man ikke venter at disse skipene behøves i overskuelig fremtid.

Den fremskutte skrapingen er ventet å gi en potensiell nedskrivning på 40 millioner dollar.

Kutter investeringer

Samtidig har rederiet valgt å sende tilbake skip som i utgangspunktet skulle være i flåten.

Av elleve skip som var tilgjengelig for tilbakelevering ved begynnelsen av 2020, er fire blitt levert tilbake og ytterligere tre vil bli levert tilbake før utgangen av juni 2020. Ett skip har blitt forlenget og tre skip er under vurdering. Rederiet opplyser i tillegg at de venter ytterligere leveringsutsettelser av to skip under bygging.

For å spare kontanter i den usikre situasjonen har ledelsen redusert investeringsnivået til et minimum og prioriterer sikkerhet og kostnader knyttet til kritisk vedlikehold. Dette innebærer at noen større landbaserte ekspansjonsprosjekter utsettes, samt at fire av de gjenværende scrubberinstallasjonene kanselleres.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.