Millionene fosser ut av kassene til hardt prøvede offshoreredere. I Nordsjøen er 44 av 83 ankerhåndteringsfartøyer i opplag. I tillegg er også over 100 av 275 supplybåter i opplag.

1. Hvordan havnet vi her?

– Vi må tilbake til årene fra 2004 til 2009. Da var det voldsomt høy aktivitet hos oljeselskapene og høy oljepris. Dermed var det også høye rater i markedet for offshorefartøyer. Rederne tjente mye penger. På det meste, i oktober 2008, fikk rederne en inntekt på 2,5 millioner kroner per dag for et ankerhåndteringsskip. Men da var det bare til sammen 50 supply- og ankerhåndteringsfartøyer i nordsjømarkedet. I dag er det 102 i operasjon pluss 143 i opplag. For godt hjulpet av utlånsvillige banker ble det en massiv overkontrahering av nye skip frem til finanskrisen. Årene fra 2010 til 2014 var brukbare, men så kom oljeprisfallet og etter 2014 har proppen falt helt ut av markedet.

2. Hvorfor det?

– Det er rett og slett fordi oljeselskapene har redusert boreaktiviteten kraftig. Og det gjelder ikke bare i Nordsjøen. Vi ser det samme bildet i resten av verden også. Mange av rederne har derfor tatt skip hjem fra Brasil eller Vest-Afrika i håp om å få oppdrag i Nordsjøen. Dette har forsterket krisen her hjemme og presset ratene ytterligere.

3. Er det en historisk krise vi ser nå?

– Odd Brevik, som er styreleder hos oss, var tidligere direktør for offshorerederiet Viking Supply Ships. I 1986 hadde Viking 13 skip. 12 var i opplag. Og oljeprisen var under ti dollar fatet. Så det var sikkert like ille den gangen. Men det snudde rekordraskt. På bare seks måneder var alle båtene ute av opplag og på nye oppdrag. Jeg tør ikke spå at det samme vil skje denne gangen.

4. Hvordan skal rederne redde seg ut av denne situasjonen?

– For det første er at altfor mange aktører i markedet. Det er til sammen 445 offshorefartøyer i Nordsjøen. Disse eies eller drives av 75 forskjellige selskaper. Det er nå tegn til en konsolidering, og det er både positivt og helt nødvendig. For det er ikke bærekraftig å leie ut et ankerhåndteringsfartøy til 50.000 kroner dagen når driftsutgiftene er på 120.000 før renter og avdrag. Samtidig ser vi tegn til at rederne begynner å bli litt mer kamplystne etter at Håvard Ulstein fra Island Offshore var ute i Dagens Næringsliv for en ukes tid siden og oppfordret aktørene til å ta seg bedre betalt. Like før helgen sluttet Shell UK båter til 15.000 pund, og det er et lite tegn på at rederne synes at nok er nok.

5. Når snur markedet?

– På kort sikt må ytterligere skip i opplag. Det er dessverre det eneste virkemiddelet rederne har foran en vinter vi gruer oss til. Vi tror det kommer til å bli veldig stille, og det er skyldes ene og alene den lave riggaktiviteten som vil synke ytterligere frem til februar/mars neste år. Men så ser vi tegn til at riggaktiviteten vil ta seg litt opp igjen slik at det i juni neste år vil være omtrent like mange rigger i aktivitet som det var i juni i år. Det betyr at vi kanskje kan være forsiktige optimister.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.