Konsernsjef Thomas Wilhelmsen i rederiet Wilh. Wilhelmsen-gruppen endte med en kraftig bonusøkning i fjor. I 2016 fikk Wilhelmsen en bonus på til sammen 773.000 kroner, mens bonusen i fjor var på nær syv millioner kroner. Det tilsvarer en bonus som er ni ganger så høy som året før.

Wilhelmsen fikk også 4,7 millioner kroner i fastlønn fra rederigiganten og en ytterligere godtgjørelse på 1,7 millioner kroner. Samlet fikk konsernsjefen dermed rundt 13 millioner kroner i fjor, mens han i 2016 fikk syv millioner kroner.

Thomas Wilhelmsen overtok som sjef for rederigruppen etter sin far, Wilhelm Wilhelmsen, og er arving i en av Norges rikeste familier. Bonusen og lønnen kommer dermed på toppen av en allerede stor formue.

Wilhelmsen var i 2016 oppført med en ligningsformue på 1,6 milliarder kroner, og en inntekt i 2016 på 13 millioner kroner. Den store formuen og formuesskatten bidrar til at han betalte mer i skatt enn han fikk i inntekt, og skatten for i fjor var på 19 millioner kroner.

Tester droner

Wilhelmsen var i januar invitert til DNBs industrikonferanse for å snakke om mulighetene som finnes med teknologiske nyvinninger.

– Å forme den maritime industrien er vår visjon og da må vi ligge i forkant av utviklingen, sa direktør Wilhelmsen.

Han fortalte at mange ser på rederiet hans, som er et av Norges eldste, som konservativt.

– Det er en påstand jeg sterkt vil utfordre. Jeg tror ikke du overlever i denne bransjen hvis du er altfor konservativ, påpekte han.

Wilhelmsen har nylig satt i gang prosjektet «digital shipping lab», som er et verksted for å utvikle verktøy til shippingvirksomheten og rederier ved å bruke teknologi.

Han trakk frem at det selskapet kan gjøre med teknologi i dag, definitivt ikke var mulig for få år siden.

– Vi ser nå på 3D-printing for å kunne printe ut reservedeler til våre kunder. Det vil kunne kutte leveringstiden, redusere kostnader og øke effektiviteten. Vi tester også droner, og bruker og kjører nå piloter for å levere ting ut til skipene ved bruk av droner, sa Wilhelmsen.(Vilkår)