Mer enn hver fjerde norske bedriftsleder oppgir at deres virksomhet har opplevd grov økonomisk kriminalitet i løpet av de siste to årene.

- Dette er langt høyere enn på verdensbasis og i Vest-Europa der det i snitt kun var 12 prosent av lederne som oppga at virksomhetene deres er rammet av slik kriminalitet, sier Elisabeth Roscher, partner og leder for Ernst & Youngs norske granskningsenhet.

De oppsiktsvekkende resultatene kommer fra undersøkelsen Global Fraud Survey 2014 som er utført av konsulentselskapet Ernst & Young. Undersøkelsen er basert på intervjuer av over 2.700 bedriftsledere i 59 ulike land. Rundt 50 norske selskaper er spurt.

- Norge ligger helt i toppen av listen over de landene der flest bedrifter oppgir å ha blitt rammet av grov økonomisk kriminalitet i løpet av de siste to årene, sier Roscher (se grafikk nederst i saken).

God kontroll

Hun mener at gode kontrollrutiner og varslingssystemer i Norge bidrar til resultatet.

- Jeg tror ikke at dette resultatet skyldes at vi har mer økonomisk kriminalitet her i Norge enn i andre land. Det kan hende at en større andel av kriminaliteten oppdages her i landet siden vi har bedre varslingssystemer og kontroll, sier Roscher.

- I Norge opplyser 82 prosent av de spurte bedriftslederne at deres virksomheter har innført varslingsordninger, mens kun halvparten har gjort dette i Vest-Europa og globalt. sier Roscher.

Store mørketall

Direktør Kristine Beitland i Næringslivets Sikkerhetsråd mener at tallene fra undersøkelsen er urovekkende.

FRYKTER ØKENDE MØRKETALL. Direktør Kristine Beitland i Næringslivets Sikkerhetsråd.
FRYKTER ØKENDE MØRKETALL. Direktør Kristine Beitland i Næringslivets Sikkerhetsråd.
- Vi vet at det er store mørketall og at det fortsatt er mange bedrifter som ikke anmelder kriminalitet de blir utsatt for. Vi er redd for at dette mørketallsgapet er økende siden risikobildet innenfor informasjonssikkerhet fortsetter å øke, sier Beitland.

Hun mener at mange bedrifter mangler kompetanse på området.

- Vi mener at bedriftene må ta inn over seg et mer komplekst og sammensatt trusselbilde. Man må skaffe seg mer kompetanse og gjøre en skriftlig risikovurdering, sier Beitland.

Sikkerhetsrådets egne undersøkelser viste i 2013 at kun 16 prosent av norske bedrifter har en slik skriftlig risikovurdering av kriminalitet.

Stoler på egne

Over halvparten av de norske bedriftslederne i undersøkelsen oppgir at de anser risikoen for cyberkriminalitet som lav eller ganske lav.

- I tillegg mener de fleste at risikoen for slik kriminalitet i hovedsak kommer fra hackere og organisert kriminelle, sier Roscher.

Sammenlignet med bedriftsledere i Vest-Europa og verden forøvrig er norske bedriftsledere langt mindre bekymret for informasjonstyveri fra egne ansatte og konkurrenter.

- Dette viser vel at norsk kultur er veldig tillitsbasert og at man kanskje har en litt naiv holdning til dette, mener Roscher.

Hun forteller at i mange saker som Ernst & Young gransker er det nettopp ansatte eller konkurrenter som er mistenkt for informasjonstyveriet.

- Særlig ved jobbytter kan risikoen for informasjonstyveri være stor, sier Roscher.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.