Sikkerheten trues

Det er naivt å tro at endring i rammebetingelsene ikke påvirker sikkerheten ved helikoptertransport.

Publisert: Oppdatert:

«Når ’sikkert nok’ ikke er definert helt presist, vil vi lett skyve på grensene når balansen endres, fordi det hele tiden er en avveining mellom risiko og nytte. Argumentet om at «’sikkerheten alltid går foran’ holder rett og slett ikke», skriver innleggsforfatterne. Foto: Harald Pettersen, Statoil
«Når ’sikkert nok’ ikke er definert helt presist, vil vi lett skyve på grensene når balansen endres, fordi det hele tiden er en avveining mellom risiko og nytte. Argumentet om at «’sikkerheten alltid går foran’ holder rett og slett ikke», skriver innleggsforfatterne. Foto: Harald Pettersen, Statoil (Foto: Harald Pettersen)