Etter å ha drevet med sikkerhetskontroll på Oslo hovedflyplass på Gardermoen i flere år, skal norske Nokas utøve samme tjeneste på Arlanda Airport utenfor Stockholm. Selskapet har inngått en syvårig avtale med det svenske statlige selskapet Swedavia om sikkerhetstjenester på Arlanda på tilsammen litt over to milliarder svenske kroner.