Silver manglet 3,5 milliarder kroner for å dekke alle kapitalkrav ved utgangen av tredje kvartal 2016, opplyser regjeringen i et brev til Silver Pensjonsforsikring fredag.

Ved utgangen av 2016 var tilsvarende tall i størrelsesorden tre milliarder kroner, har Finanstilsynet anslått.

Etter den såkalte Solvens II-forskriften kan forsikringsforetak søke om inntil 16 års opptrappingsplan for det økte avsetningskravet. En slik plan forutsetter at foretaket kan dokumentere at det foreligger en «realistisk» plan for oppfyllelse av kravet innen utløpet av overgangsperioden. 

Selv med en slik overgangsperiode ville Silver manglet om lag 500 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2016. 

Departementet skriver i brevet at dette beløpet isolert sett ville ha økt med om lag 200 millioner kroner per 1. januar 2017 som følge av den årlige innfasingen under overgangsordningen.

I brevet fremgår det at Silver verken har søkt om å benytte overgangsregelen eller lagt frem noen plan som tilsier oppfyllelse av kapitalkravet innen utløpet av en eventuell overgangsperiode. 

Under offentlig administrasjon

Fredag fattet Finansdepartementet, etter tilrådning fra Finanstilsynet, vedtak om at livsforsikringsselskapet Silver Pensjonsforsikring AS settes under offentlig administrasjon. 

Det melder Finansdepartementet i en melding.

Dette er første gang et livselskap settes under offentlig administrasjon i Norge.

- Det er ingenting som ville ha gledet oss mer enn om Silver faktisk fant en løsning for sine kunder, men dessverre har de ikke lykkes med det, sier settestatsråd Sylvi Listhaug i meldingen.

Oppnevner styre

Finanstilsynet oppnevner nå et administrasjonsstyre som skal ivareta kundenes interesser best mulig.

Dette styret består av tre medlemmer: 

Leder er Sven Iver Steen, som er partner i Arntzen de Besche. 

Utnevnt nestleder er Erik Keiserud i advokatfirmaet Hjort Erik Keiserud, som har hatt en rekke offentlige verv. Han var også leder i administrasjonsstyret for UNI Storebrand. 

Den tredje representanten er Fridtjof Berents  er rådgiver i meglerhuset Arctic Securities.

Administrasjonsstyret skal snarest mulig vurdere muligheten for å opprettholde pensjonsutbetalingene, helt eller delvis, mens administrasjonsstyrets arbeid pågår, heter det i meldingen.

- Vi skal arbeide for at pensjonskundene kommer best mulig ut i forhold til midler som selskapet rår over. Det gjelder både for de vel 2000 kundene som mottar pensjon og for de 18.000 andre som vil ha rett til pensjon i fremtiden, sier administrasjonsstyrets leder, Sven Iver Steen til DN.

At det aldri tidligere har skjedd at et livselskap settes under administrasjon, gjør ikke advokatpartneren bekymret.

- Jeg føler ikke at det gjør oppgaven vanskeligere. Vi må følge loven og de regler vi blir underlagt, uansett om det har skjedd før eller ikke, sier Steen.

Beholder kundekontakten 

Silver skal, under administrasjonsstyrets ledelse, stå for kundekontakten.

– Silver har fått flere sjanser til å innhente kapital og finne løsninger som sikrer kundenes pensjoner. Det har de ikke klart, sier Listhaug.

Hun mener Silver «innbiller» sine kunder om at de står foran en snarlig løsning. 

- Dette avviser både Finansdepartementet og Finanstilsynet, som har fulgt denne saken gjennom flere år. Grunnen til at vi må sette ned foten, er at selskapet kan tappes for penger de nærmeste årene, noe som betyr at de som er yngre i dag og kunder i selskapet kan bli stående igjen med skjegget i postkassen den dagen de blir pensjonister, forklarer Listhaug.

Stig Grimsgaard Anderssen er tidligere styreleder i Silver, og nå representant for aksjonærene pensjonsforsikringselskapet.

- Vi er sjokkert og forbannet. Statens vedtak om å sette Silver under administrasjon kaster rått og hensynsløst 20.000 pensjonskunder ut i stor og lang usikkerhet, sier han i en melding fredag kveld.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Blair maner til kamp mot Brexit
Britenes tidligere statsminister Tony Blair maner til kamp mot brexit og oppfordrer britene til å gjøre opprør mot beslutningen om å forlate EU.
01:34
Publisert: