Da mottar nemlig finansminister Jensen (Frp) en rapport fra det såkalte Mork-utvalget, som har vurdert om aksjeandelen i oljefondet bør økes.

Bakteppet for utredningen er en antakelse av at avkastningen på rentepapirer og obligasjoner ser ut til å bli lav i lang tid fremover.

– Da er det viktig å se på om vi kan øke vår avkastning, med en moderat risiko, og vurdere om det for eksempel bør gjøres gjennom en økt aksjeandel. Jeg avviser ikke det at kan være en mulighet, sier Hans Olav Syversen (KrF) til NTB.

Han er leder av finanskomiteen på Stortinget og får etter hvert regjeringens svar på Mork-utvalgets forslag på sitt bord, når stortingsmeldingen om forvaltningen av oljefondet kommer til våren.

Aksjer kaster mer av seg

I dag er 60,6 prosent av fondet plassert i aksjer, 36,3 prosent er renteinvesteringer og 3,1 prosent eiendom. Men avkastningen har den siste tiden vært klart bedre på aksjene.

I 2015 ga aksjeinvesteringene en avkastning på 3,8 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,3 prosent. I årets tredje kvartal var fasiten 6 prosent på aksjer og 0,9 på rentepapirer.

Men ett problem med å øke aksjeandelen er at det generelt er forbundet med større risiko å investere i aksjer enn i obligasjoner og rentepapirer.

Med en større aksjeandel må Siv Jensen både regne med større svingninger i fondets verdi og kanskje også større tap ved et tungt tilbakeslag i verdensøkonomien.

Topptungt

Det er Handelsbankens tidligere sjeføkonom Knut Anton Mork, nå professor II ved NTNU, som har ledet det regjeringsoppnevnte utvalget.

Med seg har han hatt de tidligere finansministrene Kristin Halvorsen (SV) og Sigbjørn Johnsen (Ap) og profilerte eksperter som BI-professor Hilde C. Bjørnland, førsteamanuensis Espen Henriksen og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank.

Utvalget har blant annet analysert forventet avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, med ulike aksjeandeler. Ifølge mandatet kan utvalget også tilrå endringer i aksjeandelen.

– Valget av aksjeandel er den beslutningen som har størst betydning for forventet avkastning og risiko på lang sikt i fondet, sa Jensen da utvalget ble presentert. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.