Selvtillit er et tveegget sverd for lederen, siden både for mye og for lite av det gode utløser dumpe-karakter fra medarbeiderne. Akkurat passe selvtillit er imidlertid en lederegenskap med stor effekt.

Det kommer frem i en undersøkelse som er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Personality and Sosial Psychology, som business.dk refererer fra i dag.

De gode egenskapene
Medarbeidere blir i studien bedt om å vurdere styrker og svakheter hos lederen sin. De egenskapene som oftest blir nevnt som positive, er ikke overraskende intelligens, selvdisiplin og utstråling.

Blant de hyppigst nevnte svakheter er overraskelsen større: Selvsikkerhet er slett ikke nødvendigvis et gode for sjefen, i alle fall ikke hvis han har for mye av det - eller for lite. Kun når doseringen er akkurat passe, er det et fortrinn, mener medarbeiderne.

Må skifte fra situasjon til situasjon
Studien gir ingen nyttige råd til sjefen om hvordan han kan bruke "volumknappen" til å justere sitt personlige nivå av gjennomslagskraft.

Forskerne har imidlertid gjettet seg frem til at gode sjefer skifter mellom et større arsenal av responser etter situasjonen, som vipper fra svært dominerende og "bossy" til svært svak og ettergivende.

Dårlige sjefer holder seg på den ene siden av skalaen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.