Før Cisco la inn bud på Tandberg, hadde den amerikanske it-giganten allerede inngått bonusavtale med konsernsjef Fredrik Halvorsen og åtte andre ledere i videokonferanseselskapet, skriver Dagens Næringsliv.

Det forklarer ledelsens positive holdning til oppkjøpet, ifølge aksjonærer, som selv mener budet er for lavt.

Inngått avtale
Opplysninger om bonusavtalen kommer frem i tilbudsdokumentet som er utarbeidet i forbindelse med oppkjøpet. Tilbudsperioden startet fredag 9. oktober og varer til etter børsslutt 9. november.

De økonomiske rammene for bonusavtalen er ikke nevnt i tilbudet, bortsett fra å være på samme nivå som bonuspakken som ble vedtatt på generalforsamlingen tidligere i år. Bonusen er todelt og fordelt på en årlig bonus på seks måneders grunnlønn. På toppen kommer en langsiktig bonusdel som på årsbasis maksimalt kan bli på ett års grunnlønn.

Forklarer positiv holdning
Rasmussengruppen, investeringsselskapet til den Kristiansand-baserte Rasmussen-familien, eier 635.000 aksjer i Tandberg og er med det blant de største norske aksjonærene i Tandberg. Direktør Rune Selmar kommenterer bonusavtalen slik i en epost til DN:

«Etter at Cisco fremmet tilbud på kjøp av Tandberg har det forundret oss at selskapets ledelse har virket mer fornøyd med tilbudet enn det kan virke som selskapets aksjonærer har vært. Det forhold at Cisco allerede har gitt nøkkelpersoner tilbud om en treårig bonusavtale forklarer trolig deler av ledelsens positive holdning til oppkjøpet.»

Forvalter Håkon Hovengen Sætre i Delphi Fondene, som har flere aksjeposter i Tandberg, sier det slik:

- Det er uansett opp til aksjonærene om de vil selge. Men at ledelsen har inngått bonusavtaler gjør at de er mer positive til å stille seg bak budet. Vi synes budet er for lavt, og bonusavtalene er noe vi vil ta med i betraktningen når vi tar stilling til budet.

-Gråsone
Tandberg-toppenes bonusavtale med Cisco bringer dem inn i en juridisk gråsone, ifølge amanuensis Hugo Matre ved Universitetet i Bergen.

"Et styremedlem, daglig leder eller noen ansatt i selskapet må ikke i anledning av rettshandel for selskapet ta imot godtgjørelse fra andre enn selskapet», heter det i aksje- og allmennaksjelovens paragraf 6-17."

- Så lenge selskapet ikke er avtalepart, er det uklart hvor langt bestemmelsen i aksjeloven rekker. Men de beveger seg i en gråsone, og det er uavklart hvor langt bestemmelsen forbyr andre transaksjoner enn de som selskapet er direkte avtalepart i, sier han.

Les også: Tror ikke på flere Tandberg-bud (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.