Innkjøpssjefenes forventningsindeks, den norske PMI-indeksen, var på 42,3 i august, ned fra 50,1 i juni.

- Dette er det største fallet vi noen gang har registrert siden undersøkelsen begynte i 2004. Indeksen er nå på sitt laveste nivå siden mai, noe som står i sterk kontrast til utviklingen i landene rundt oss, skriver sjeføkonom i Fokus Bank, Frank Jullum, i en pressemelding.

En indeks under 50 viser at aktiviteten faller.

Jullum er svært overrasket over det kraftige fallet, så overrasket at han ba Sentio sjekke tallene enda en gang.

Indeksen utarbeides av Fokus Bank sammen med NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Fokus Bank.

Kronen falt øyeblikkelig på nyheten om de svake tallene.

- Svært overraskende
Jullum påpeker at den ikke-sesongjusterte indeksen riktignok stiger fra 41,4 i juli til 47,8 i august, men dette er en betydelig mindre gjeninnhenting etter sommerferien enn man tidligere har sett.

Det er særlig et kraftig fall i de ledende produksjons- og ordreindeksene som trekker hovedindeksen ned.

- Ordreindeksen falt fra 52,8 i juli til 37,9 i august

- Produksjonsindeksen falt fra 53,8 til 44,1 i samme periode

- Det kraftige fallet i PMI er svært overraskende gitt de klare tegnene vi har sett til et globalt, synkronisert industrioppsving, skriver Jullum.

Les: Derfor stuper forventningene

Brems i oljeindustrien
PMI er en utvalgsundersøkelse, og derfor er det alltid usikkerhet knyttet til tallene. Fallet er imidlertid langt større enn at det kan tilskrives statistisk usikkerhet alene.

- Men utslaget i august er uvanlig stort, skriver sjeføkonomen.

Jullum mener det er vanskelig å finne noen gode forkl#229er på det han kaller et brutalt fall over sommeren.

- Det kan skyldes støy, men den eneste fundamentale forkl#229en jeg kan se er at fallet i ordreindeksen i PMI nå gjenspeiler de signalene vi har fått om en oppbremsing i oljeleverandørindustrien over sommeren, sier Jullum til DN.no.

- Det eneste området i Norge som er stort nok til at det kan få så store bevegelser på så kort tid er en oppbremsing i oljesektoren, sier Jullum til Dn.no.

Han peker også på at flere børsnoterte leverandørselskaper meldte om ordresvikt i forbindelse med fremleggelsen av 2. kvartalstallene, sier Jullum.

Skaper usikkerhet
- Dersom dette store fallet er riktig og avspeiler en situasjon som blir varig vil det få enorme konsekvenser for norsk økonomi, sier Jullum.

Med varig mener han rundt et år.

Han mener det er grunn til å spørre seg om det er fornuftig å tro at vi får et langvarig fall i oljeindustrien, tatt i betraktning at utviklingen utenlands går i positiv retning.

- Uansett øker disse tallene usikkerheten enormt om utviklingen i norsk økonomi, sier Jullum til DN.no.Norsk PMI , sesongjusterte tall: