Ved å bruke 30 milliarder amerikanske skattedollar på IT-sektoren vil man kunne skape og beholde en million jobber. Det hevder en rapport fra Information Technology and Innovation Foundation som ble offentliggjort onsdag.

Pengene foreslås brukt på bredbåndsinfrastruktur, IT i helsesektoren og IT-teknologi knyttet til strømnettet. Mer enn halvparten av de anslagsvis 949 000 jobbene vil være i mindre selskaper.

IT-investeringer er det beste kriseverktøyet
- Å rette direkte stimuli i form av penger mot IT-infrastruktur vil ha en større effekt enn tilsvarende investeringer i tradisjonell infrastruktur, argumenterer rapporten. Potensialet for indirekte å skape jobber er størst ved utvikling av tjenester og applikasjoner, heter det videre. Ikke uventet er den utformet av lobbyister fra nettop IT-sektoren .

-Med den amerikanske økonomien i en dyp og potensielt langvarig resesjon, er økte investeringer et av de beste verktøyene for å stimulere til økt etterspørsel og raskt få amerikanske arbeidere tilbake i lønnet arbeid.

Rapporten hevder at man ikke sparer skattebetalernes penger ved å ignorer investeringer i teknologisk infrastruktur. Økonomisk stimuli til økt personlig forbruk for eksempel, vil bidra lite til langvarig økonomisk vekst eller innovasjon. Det vil investeringer i IT-sektoren gjøre.

 

Ekstremt viktig ogå i Norge
- Det å tenke krisepakker for fremtiden er ekstremt viktig også for Norge, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT Norge. Vi har det samme tankegodset som tankesmien i USA og ser sammenfallende forhold i Norge. Vi benytte IT for å opprettholde arbeidsplasser i Norge.

Les også:- Som å fyre i peisen med tusenlapper.

Han mener det å bruke offentlige midler på for eksempel videre utbygging av høyhastighets bredbånd vil ha en dobbel effekt. På kort sikt vil mange hender komme i arbeid gjennom alt fra grøftegraving til monterings og intallasjonarbeid. Men enda viktigere er de langvarige effektene.

- Hastighet er kritisk og vil skape synergier. Satsing på bredbånd vil gavne hele samfunnet.

Helse i hver byte
Som i USA tror han helsesektoren på sikt vil tjene mye på investeringer i IT. Og en effektivisering av helsesektoren gjennom en total overgang til elektroniske pasientjournaler, digitale røntgenbilder og satsing på fjerndiagnostikk er helt avhengig av grunnleggende infrastruktur, sier Hoff.

 

Krav til effektivisering
Han trekker fram Skattedirektoratets effektivisering ved bruk av IT-løsninger som kroneksemplet i offentlig sektor. Med den papirløse selvangivelsen og samlingen av mange tjenester på internett, måtte langt færre byråkrater slite seg gjennom hauger av papir. Ingen ansatte ble satt på gaten, men skattekontrollen ble økt og effektivisert gjennom mer mannskap på dette feltet.

- Vi ser en voldsom satsing på IT på mange områder i samfunnet uten at det settes krav til effektivisering. I Dannmark skal alle ofentlige investeringer i IT på over 10 millioner kroner følges av en forretningsplan med krav til effektivisering, sier Hoff.

Krav om fornying og effektivisering ved investeringer i IT i offentlig sektor bør komme i Norge også, mener han.

I møter med regjeringen
IT-bransjen ble i utgangspunktet ikke invitert til dialog med regjeringen i forbindelse med den kommende krisepakken. Hoff advarte i den sammenheng mot ensidig fokus på tradisjonell industri, og fikk svar i form av en invitasjon . Skuffelsen er byttet med forsiktig optimisme i IKT-Norge etter møtet med statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet.

- Vi skal ha en ytterligere utdyping og oppfølging av punktene på møtet i forbindelse med regjeringens krisepakke. Men vår bekymring er at regjeringen ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til framtiden. Skal vi holde kunstig liv i alt næringsliv, spør han retorisk.

Les også: - Jeg ringer dere i morgen (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.