Stortingspartiene drøfter nå skattereform basert på det såkalte Scheel-utvalgets utredning fra ifjor og regjeringens påfølgende forslag. Målet er å få til et bredt skatteforlik, med skattepolitiske endringer som varer uavhengig av hvilken regjering som sitter med makten.

En modell som finanskomiteen drøfter, er et forslag fra Alliansen for privat eierskap, som blant andre NHO, Virke og Bondelaget står bak.