Øystein Stray Spetalens investeringer i tidligere Clavis Pharma, Saga Tankers og Diagenic gir et samlet fremførbart underskudd i de tre selskapene på over to milliarder kroner. Tirsdag vedtok Aqualis, tidligere Clavis Pharma, at selskapet bytter navn til Weifa ASA når transaksjonen for oppkjøpet av hodepinetabelettprodusenten er gjennomført.

Nytt navnebytte

Mange lurte på hva Spetalen skulle med selskapet da han i november kjøpte tapsmaskinen med et samlet fremførbart underskudd på 845 millioner kroner. På kort tid i fjor hadde børsverdier for over to milliarder kroner forsvunnet, etter at selskapets kreftmedisiner hadde gitt negative testresultater. Spetalen endret navnet til Aqualis, og i juni kjøpte selskapet hodepinetabelettprodusenten Weifa.

Som kompensasjon for en egenkapitalnedskrivning i Aqualis, skal aksjonærene få utdelt aksjer i det nye selskapet Aqualis Offshore Holding, som består av restene av «gamle» Aqualis, mens det blir gjennomført en emisjon i Aqualis på 166 millioner kroner. Mens Weifa er et lønnsomt selskap, kan de fremførbare underskuddene i Aqualis trolig brukes til å unngå skatt.

«Ingen grense for relevans»

Fremførbare underskudd gir mulighet til å tjene penger uten å bli gjenstand for gjennomskjæring og dermed slippe å skatte til myndighetene på fremtidige inntekter.

- I utgangspunktet har man fri adgang til å kjøpe og selge aksjer eller hele selskap, men man kan ikke overføre skatteposisjoner. De skal følge den enkelte skattyter som har opptjent dem. Hvis det hovedsaklige motiv er å oppnå en gunstig skatteposisjon, kan posisjonen bortfalle, sier Hugo P. Matre, partner i advokatfirmaet Schjødt.

- For den som har opparbeidet underskuddet er det en realitet at man har lidd et tap, og de vil ofte føle det urimelig å ikke få utnytte det de faktisk har betalt for. Det er ingen grense for hva som er relevant så lenge det har forretningsmessig betydning, og man må da vurdere den påståtte betydning opp mot skatteeffekten, sier Matre.

Ifølge partner Rolf Nicolaissen i advokatselskapet Ræder, kan skattemyndighetene nekte bruk av underskudd etter regler om ulovfestet gjennomskjæring som har utviklet seg gjennom rettspraksis.

- Skattemyndighetene må i begge tilfeller basere en avgjørelse om å nekte bruk av underskudd på helt konkrete vurderinger i den enkelte saken, sier han.

Båtløst tankrederi

I juli overførte Spetalen aksjer tilsvarende 5,99 prosent i Prospector Offshore og 17,62 prosent av aksjene i Standard Drilling fra sitt investeringsselskap Ferncliff Tih til sitt båtløse tankrederi Saga Tankers. Eierandelen i Standard Drilling øker dermed fra 1,3 prosent til 19 prosent. Øystein Stray Spetalen kontrollerer nå 29,55 prosent av aksjene i SD Standard Drilling. Saga Tankers omtaler transaksjonen som en styrkelse av selskapets investeringer, som foreløpig ikke har noen effekt på det framførbare underskuddet. I løpet av 2013 sikret Spetalen seg over 90 prosent av aksjene i Saga Tankers, som har et fremførbart underskudd på 790 millioner kroner.

I en fairness opinion i forbindelse med at Spetalen høsten 2012 måtte legge inn pliktig bud på selskapet, skriver Pareto at selskapet som har tapt 133 millioner dollar siden oppstart, og støtter en pris på 2,4 kroner per aksje. Det verdsatte selskapet til 208 millioner kroner. Pareto la til at «underskuddet trolig ikke kan brukes». I 2013 hadde Saga Tankers et skattefrittutbytte på 20,9 millioner kroner fra Standard Drilling som eneste inntekt.

Etter overføringen av Ferncliffs eiendeler til Saga Tankers i juli, eier Spetalen 98,3 prosent av Saga Tankers. Selskapet er notert på markedsplassen Oslo Axess.

Diagenic neste?

I juni kjøpte Spetalen seg opp igjen i farma-selskapet Diagenic, som har et fremførbart underskudd på 370 millioner kroner. Foreløpig er posten i det som nå er et skall av et selskap på 10 prosent. Den aktive virksomheten i Diagenic ble avsluttet i første kvartal i år, da alle ansatte forlot selskapet. Planen fremover er å restrukturere selskapet med salg av hele selskapet eller deler av selskapets eiendeler. Spetalen er største eier sammen med Storebrand Vekst og verdipapirfondet Alfred Berg. Øystein Stray Spetalen har ikke vært tilgjengelig for kommentar til saken.

Les også:
- Akkurat nå ser det ikke så bra ut
Slik får du solgt på rekordfart - uten å kutte prisen
- Lang, stygg reise (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.