Hanne Skaarberg Holen skriver i DN 30. september at EUs skattesynsing gjør skattereglene til et uforutsigbart sjansespill. Det ville det vært om EU utfordret skattesystemet i Irland.

Det er imidlertid ikke skattesystemet EU slår ned på, men forskjellsbehandlingen av Apple, på bekostning av andre aktører i både Irland og EU.